مراقبه,فقط برای امروز 4 آذر,پیشرفت بهبودی معتاد,به سوی معتادان,معتادان همدرد

مراقبه (فقط برای امروز 4 آذر)

مراقبه,فقط برای امروز 4 آذر,پیشرفت بهبودی معتاد,به سوی معتادان,معتادان همدرد

آرام کردن ذهن از طریق مراقبه آرامشی درونی به همراه می آورد که ارتباط درونی ما را با خداوند بر قرار می سازد .

کتاب پایه

***

 

وقتی بهبودی ما پیشرفت می کند، اغلب درباره آنچه در درجه اول ما را به سوی معتادان گمنام هدایت کرد، تعمق می کنیم و قادر هستیم از اینکه کیفیت زندگی ما بهبود یافته است سپاسگزاری کنیم.

دیگر مجبور نیستیم از افکار خود واهمه داشته باشیم. هر چه بیشتر دعا و مراقبه می کنیم، بیشتر احساس آرامش بخش به روزی را تجربه می کنیم. آسودگی و سکوتی که در اوقات آرامش خود تجربه می کنیم، مؤید آن است که مهمترین نیازهای ما، نیازهای روحانی، بر آورده شده است.

می توانیم با سایر معتادان همدردی کنیم و وجدان خود را در این فرآیند تقویت کنیم. یاد می گیریم از قضاوت درباره دیگران دوری کنیم و آزادی برای خود بودن را تجربه کنیم. در تعمق روحانی خود، به طور شهودی “خداوند درون خود” را پیدا می کنیم و به هماهنگی خود با نیرویی برترمان پی می بریم.

***

مراقبه,فقط برای امروز 4 آذر,پیشرفت بهبودی معتاد,به سوی معتادان,معتادان همدرد

فقط برای امروز: درباره هدیه بهبودی تعمق می کنم و با آرامش به راهنمایی نیروی برتر خود گوش می دهم.

Views: 418

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!