متعادل کردن ترازو,فقط برای امروز 21 اردیبهشت,مشکلات اصلی اعتیاد,تعادل در بهبودی,تعادل در زندگی معتاد

متعادل کردن ترازو (فقط برای امروز 21 اردیبهشت)


متعادل کردن ترازو (فقط برای امروز 21 اردیبهشت)

متعادل کردن ترازو,فقط برای امروز 21 اردیبهشت,مشکلات اصلی اعتیاد,تعادل در بهبودی,تعادل در زندگی معتاد

بسیاری از دغدغه ها و مشکلات اصلی ما از بی تجربگی در زندگی بدون مصرف مواد ناشی می شود، اغلب وقتی از یک فرد باتجربه راهنمایی می خواهیم، از سادگی پاسخ او متعجب می شویم.

کتاب پایه

***

دستیابی به تعادل در بهبودی قدری شبیه نشستن با یک ترازو و تودهای شن است، هدف این است که در هر کفه ترازو مقدار مساوی از شن داشته باشیم و به تعادل وزن دست یابیم.

ما نیز همین کار را در بهبودی انجام می دهیم، با زیربنای حاصل از مدت زمان پاکی خود و قدمهای دوازده گانه می نشینیم و شغل، مسئولیت های خانوادگی، دوستان، رهجوها، روابط، جلسات و خدمت را با اوزان مساوی اضافه کنیم تا ترازو تعادل پیدا کند.

اولین امتحان ما ممکن است ترازوی شخصی ما را برهم بزند، ممکن است متوجه شویم به خاطر فعالیت بیش از حد خود در خدمت، کارفرما یا خانواده خود را نگران کرده ایم، اما وقتی از طریق استعفاء دادن از خدمت NA سعی در اصلاح این مشکل می کنیم، کفه دیگر ترازو تعادل خود را از دست می دهد.

میتوانیم از اعضایی که ترازوی خود را تثبیت کرده اند، کمک بخواهیم، آنها آرام، خونسرد و با اعتماد به نفس به نظر می رسند، پس از فهمیدن معضل ما لبخند می زنند و از اینکه چگونه عجله را کنار گذاشتند و در مواقعی تنها چند دانه شن به هر دو کفه ترازو اضافه کردند و در بهبودی به تعادل دست یافتند، صحبت می کنند.

***

متعادل کردن ترازو,فقط برای امروز 21 اردیبهشت,مشکلات اصلی اعتیاد,تعادل در بهبودی,تعادل در زندگی معتاد

فقط برای امروز :  تعادل را در زندگی خود جستجو می کنم، امروز، از دیگران می خواهم تجربه خود در دستیابی به این تعادل را با من در میان بگذارند.

متعادل کردن ترازو,فقط برای امروز 21 اردیبهشت,مشکلات اصلی اعتیاد,تعادل در بهبودی,تعادل در زندگی معتاد

 

Visits: 20

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!