لیست حق وحقوق بهبودی,اقرار به عجز معتاد,نبود سلامت عقل,اصل اعتماد و مشورت,بی باکانه و جستجوگرانه,

لیست حق وحقوق بهبودی,اقرار به عجز معتاد,نبود سلامت عقل,اصل اعتماد و مشورت,بی باکانه و جستجوگرانه,


لیست حق وحقوق بهبودی

لیست حق وحقوق بهبودی,اقرار به عجز معتاد,نبود سلامت عقل,اصل اعتماد و مشورت,بی باکانه و جستجوگرانه,

بیشتر معتادان طعم بهبودی را نمی چشند و ترس آنها از عدم آگاهی نشات میگیرد.لیست حق وحقوق بهبودی,اقرار به عجز معتاد,نبود سلامت عقل,اصل اعتماد و مشورت,بی باکانه و جستجوگرانه,

نتیجه این است که روز به روز تعداد بیشتری از انسان ها به دلیل عدم آگاهی از وضعیتشان به سمت اعتیاد کشیده می شوند.لیست حق وحقوق بهبودی,اقرار به عجز معتاد,نبود سلامت عقل,اصل اعتماد و مشورت,بی باکانه و جستجوگرانه,

معتادان حتّی حقوق انسانی اولیه خود را از دست می دهند و سعی می کنند که به بهترین نحو ممکن زنده بمانند و با آنچه که دارند راضی باشند.

این روند نباید ادامه پیدا کند. لیست حق و حقوقِ زیر تضمین میکند که بدون توجه به اینکه چه کسی و چکاره هستید و اگر که زمین خورده اید، شما هنوز یک انسان هستید و یک سری حقوق قطعا به شما تعلق دارد فارغ ازاینکه چه اتفاقی افتاده باشد.لیست حق وحقوق بهبودی,اقرار به عجز معتاد,نبود سلامت عقل,اصل اعتماد و مشورت,بی باکانه و جستجوگرانه,

۱. شما حق دارید که پاک زندگی کنید.
۲. شما حق دارید که شاد باشید.
۳. شما حق دارید که تندرست باشید.
۴. شما حق دارید که جبران خسارت کنید.
۵. شما حق دارید که دوباره استخدام به کار شوید.
۶. شما حق دارید که بار را بر زمین بگذارید و راست قامت بایستید.
۷. شما حق دارید که درخواست کمک کنید.
۸. شما حق دارید که احساس امنیت کنید.
۹. شما حق دارید که آینده تان را تعیین کنید.
۱۰. شما حق دارید که برای روحانیت خود تصمیم گیری کنید.
۱۱. شما حق دارید که به هر شکلی که می دانید دنبال بهبودی خود باشید.
۱۲. شما حق دارید که شب ها راحت و آرام بخوابید وصبح با عزم جزم برخیزید.

جامعه این فرصت را فراهم کرده است که به هر چیزی که برایتان قابل تصور است دست یابید. ما افرادی را که معتاد شده اند رها کرده ایم تا خودشان مراقب خودشان باشند. اما انسانیت وظیفه اش این است که از این قربانیان مراقبت کند. انسان حق دارد که هرطور که انتخاب می کند زندگی کند، اما زمانی که ما توانایی انتخاب های درست را از دست می دهیم، باید مراقب هرکسی که پشت سر گذاشته ایم باشیم.

منبع مجله Mid America Newsteller زمستان 2010

Views: 180

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!