لذت مشارکت کردن,فقط برای امروز 24 آذر,مزیت روحانی NA,هدایای بهبودی

لذت مشارکت کردن (فقط برای امروز 24 آذر)


لذت مشارکت کردن (فقط برای امروز 24 آذر)

لذت مشارکت کردن,فقط برای امروز 24 آذر,مزیت روحانی NA,هدایای بهبودی

اصلی روحانی وجود دارد که به منظور حفظ آنچه در معتادان گمنام در اختیار ما گذاشته شده، آن را به دیگران می بخشیم. از طریق کمک به دیگران در پاک ماندن، از مزیت غنای روحانی که به دست آورده ایم، استفاده می کنیم.»

کتاب پایه

***

بارها و بارها در دوران بهبودی ، دیگران آنچه را به رایگان با آنها در میان گذاشته شده، با ما نیز به رایگان مشارکت می‌کنند. شاید جزء یکی از دریافت کنندگان تماس تلفنی قدم دوازدهم باشیم.

شاید فردی ما را سوار اتومبیل خود کرده و به اولین جلسه معتادان گمنام برده است. شاید همان فرد وقتی تازه وارد بودیم برای ما شام آورده باشد. همه ما مورد عنایت، توجه و لطف اعضای انجمن خود قرار گرفته ایم. ممکن است از فردی پرسیده باشیم: «چگونه می توانم لطف شما را جبران کنم؟» و در جواب احتمالاً به ما پیشنهاد شده که ما هم اگر توانستیم این لطف را در حق تازه وارد دیگری انجام دهیم.

وقتی مدت زمان پاکی و بهبودی خود را حفظ می کنیم، تمایل پیدا می کنیم کارهایی که فردی برای ما انجام داده، برای دیگران انجام دهیم و خوشحال هستیم که می توانیم این کار را انجام دهیم.

اگر در بیمارستان یا مؤسسه بازپروری پیام را شنیدیم، می توانیم برای کمک در سرویس خدماتی NA داوطلب شویم. یا می توانیم وقت خود را به تازه واردی که سعی در کمک به او داریم، اختصاص دهیم و به او توجه و محبت کنیم.

در بهبودی چیزهای زیادی به ما بخشیده شده است. یکی از بزرگترین هدایایی که دریافت کرده ایم، مزیت مشارکت کردن آنچه با ما در میان گذاشته شده، با دیگران بدون انتظار پاداش است. دانستن اینکه چیزی در اختیار داریم که می تواند برای دیگران مفید باشد، لذت بخش است و هنگامی که آن را در میان می گذاریم، این لذت چند برابر می شود. امروز، می توانیم آزادانه و قدرشناسانه این کار را انجام دهیم.

***

لذت مشارکت کردن,فقط برای امروز 24 آذر,مزیت روحانی NA,هدایای بهبودی

فقط برای امروز : چیزهای زیادی در بهبودی به من بخشیده شده و به خاطر آن از صمیم قلب سپاس گزارم. از اینکه می توانم آن را همان طور که به رایگان با من در میان گذاشته شد، با دیگران مشارکت کنم، لذت می برم.

 

 

 

Visits: 791

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!