قدمهای دوازده گانه زندگی,فقط برای امروز 4 اردیبهشت,در خدمت اعتیاد,شروع به پاک ماندن,عضو مسئولیت پذیر NA

قدمهای دوازده گانه زندگی (فقط برای امروز 4 اردیبهشت)

قدمهای دوازده گانه زندگی,فقط برای امروز 4 اردیبهشت,در خدمت اعتیاد,شروع به پاک ماندن,عضو مسئولیت پذیر NA

از طریق پرهیز و کارکرد قدم های دوازده گانه  معتادان گمنام، زندگی ما مفید شده است.

***

قبل از آمدن به معتادان گمنام زندگی ما در حول محور مصرف بود، در اکثر موارد، انرژی بسیار کمی برای کار، روابط یا سایر فعالیتها برای ما باقی مانده بود، فقط در خدمت اعتیاد خود بودیم.

قدمهای دوازده گانه معتادان گمنام روش ساده ای را برای تغییر زندگی ما ارائه می دهد، روزی از روزها شروع به پاک ماندن می کنیم، وقتی انرژی ما دیگر به سمت اعتیاد ما هدایت نمی شود، درمی یابیم انرژی لازم برای دنبال کردن علایق دیگر را در اختیار داریم.

وقتی در بهبودی پیشرفت می کنیم، قادر به حفظ روابط سالم می شویم، به کارمندانی قابل اعتماد تبدیل می شویم، سرگرمی و بازآفرینی به نظر جذاب تر می رسد، از طریق شرکت در معتادان گمنام به دیگران کمک می کنیم.

معتادان گمنام به ما وعده پیدا کردن مشاغل خوب، روابط دوستی یا زندگی رضابت بخش را نمی دهد، اما وقتی با حداکثر توان قدمهای دوازده گانه را انجام می دهیم، در می یابیم می توانیم به افرادی تبدیل شویم که قادر به پیدا کردن کار، حفظ  روابط دوستی و کمک به دیگران هستیم، می توانیم در خدمت بیماری خود نباشیم و شروع به خدمت به خداوند و دیگران کنیم، قدمهای دوازده گانه کلید تغییر زندگی ماست.

***

فقط برای امروز 4 اردیبهشت,در خدمت اعتیاد,شروع به پاک ماندن,عضو مسئولیت پذیر NA

فقط برای امروز: خرد لازم برای به کارگیری قدم های دوازده گانه در زندگی خود و شهامت لازم برای رشد در بهبودی را در اختیار دارم، برنامه خود را انجام می دهم تا عضو مسئولیت پذیر و مفیدی برای جامعه خود باشم.

فقط برای امروز 4 اردیبهشت,در خدمت اعتیاد,شروع به پاک ماندن,عضو مسئولیت پذیر NA

Visits: 938

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!