قدرتمندتر از کلمات,فقط برای امروز 19 شهریور,در دوران بهبودی,تسکین دادن همدرد,التیام روح

قدرتمندتر از کلمات (فقط برای امروز 19 شهریور)


قدرتمندتر از کلمات (فقط برای امروز 19 شهریور)

قدرتمندتر از کلمات,فقط برای امروز 19 شهریور,در دوران بهبودی,تسکین دادن همدرد,التیام روح

«یاد می گیریم یک در آغوش گیری ساده و صمیمانه می تواند یک دنیا تأثیر داشته باشد…»

کتاب پایه

***

احتمالاً زمان هایی در دوران بهبودی وجود داشته که به افرادی که در رنج بزرگی به سر می بردند، نزدیک شده ایم. با این پرسش کلنجار می رفتیم: «برای اینکه آنها احساس بهتری داشته باشند، چه کاری می توانیم انجام دهیم؟» برای تسکین دادن به درد آنها احساس اضطراب و بی کفایتی می کردیم. آرزو می کردیم تجربه بیشتری برای مشارکت کردن داشتیم. نمی دانستیم چه بگوییم.

اما گاهی اوقات در زندگی زخم هایی است که حتی با صمیمانه ترین کلمات هم تسکین نمی یابد. وقتی پای عمیق ترین احساسات همدردی ما در میان است، کلمات هرگز نمی توانند تمام منظور ما را ابراز کنند. زبان از برقراری ارتباط با یک روح زخم خورده قاصر است، به طوری که تنها ارتباط با نیرویی برتر و مهربان می تواند بر زخم روح مرهم باشد.

وقتی افرادی که دوست داریم، غصه می خورند، شاید صرفاً حضور ما دلسوزانه ترین کمکی است که می توانیم ارائه دهیم. می توانیم مطمئن باشیم نیرویی برتر و مهربان برای التیام روح، سخت در تلاش است؛ تنها وظیفه ما حضور در آنجاست. حضور ما، یک در آغوش گیری صمیمانه و یک گوش شنوا مطمئناً عمق احساسات ما را ابراز می کند و در برقراری ارتباط با انسانی که در عذاب است، از کلمات هم تأثیر بیشتری دارد.

***

فقط برای امرو:  حضور، در آغوش گیری و گوش شنوای خود را به فردی که دوست دارم، عرضه می کنم.

قدرتمندتر از کلمات,فقط برای امروز 19 شهریور,در دوران بهبودی,تسکین دادن همدرد,التیام روح

Visits: 95

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!