فروتنی در عمل,فقط برای امروز 22 تیر,فروتن شدن معتاد,واقعیت بهبودی,نشان دادن فروتنی معتاد

فروتنی در عمل (فقط برای امروز 22 تیر)


فروتنی در عمل (فقط برای امروز 22 تیر)

فروتنی در عمل,فقط برای امروز 22 تیر,فروتن شدن معتاد,واقعیت بهبودی,نشان دادن فروتنی معتاد

اگر آزار می‌شویم و برای اکثر ما هر از گاهی این اتفاق می افتد، یاد می گیریم که کمک بخواهیم.

کتاب پایه

***

گاهی اوقات بهبودی به تمام معنا دشوار می شود، فروتن شدن به حد کافی برای درخواست کمک، حتی دشوارتر هم می تواند باشد، فکر می کنیم: «این همه مدت پاک مانده ام، باید بهتر از این باشم!» اما واقعیت بهبودی ساده است : چه سی روز و چه سی سال از مدت زمان پاکی ما بگذرد، در هر حال باید برای درخواست کمک در هنگام نیاز تمایل داشته باشیم.

فروتنی در قدمهای دوازده گانه ما موضوع رایجی است، برنامه معتادان گمنام درباره حفظ ظواهر نیست، در عوض، این برنامه به ما کمک می کند از بهبودی خود بیشترین بهره را ببریم.

اگر انتظار داریم راه حلی برای مسائلی که در زندگی مطرح می شود پیدا کنیم، باید مشکلات خود را آشکار سازیم.

جمله ای قدیمی هست که گاهی اوقات در معتادان گمنام شنیده می شود : نمی توانیم هم زمان آبرو و فروتنی خود را حفظ کنیم، آسان نیست که با داشتن چند سال مدت زمان پاکی در جلسه ای صحبت کنیم و چون زندگی آن طور که هست ما را متوجه عجزمان کرده، صرفاً اشک بریزیم.

اما وقتی جلسه تمام می شود و عضو دیگری به سراغ ما می آید و می گوید «همان طور که می دانید، من واقعاً به گوش دادن به آنچه باید می گفتید نیاز داشتم»، متوجه می شویم خداوندی هست که بر زندگی ما تأثیر می گذارد.

طعم فروتنی هرگز تلخ نیست، مزایای حاصل از نشان دادن فروتنی از طریق درخواست کمک، بهبودی ما را شیرین می کند.

***

فروتنی در عمل,فقط برای امروز 22 تیر,فروتن شدن معتاد,واقعیت بهبودی,نشان دادن فروتنی معتاد

فقط برای امروز : اگر به کمک نیاز دارم، آن را درخواست می کنم، فروتنی را در زندگی خود به کار می گیرم.

 

 

 

Views: 86

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!