عضویت,فقط برای امروز 22 آذر,عضویت در NA, قلب هر معتاد,در برابر اعتیاد

عضویت (فقط برای امروز 22 آذر)

عضویت,فقط برای امروز 22 آذر,عضویت در NA, قلب هر معتاد,در برابر اعتیاد

تنها یک لازمه برای عضویت وجود دارد، تمایل به قطع مصرف .

کتاب پایه

***

همه ما افرادی را می شناسیم که می توانند از معتادان گمنام بهره ببرند. بسیاری از افرادی که از همه طبقات زندگی با آنها روبرو می شویم ،اعضای خانواده، دوستان و همکاران، واقعاً می توانند از برنامه بهبودی در زندگی خود استفاده کنند. متاسفانه افرادی که به ما نیاز دارند، همیشه راه خود را به سوی اتاق های معتادان گمنام پیدا نمی کنند.

NA برنامه ای برای جذب افراد است ، نه تبلیغ . ما فقط اعضای معتادان گمنام هستیم. می توانیم در صورتی که دوستان و عزیزان ما مایل باشند، آنها را به جلسه ای بیاوریم، اما نمی توانیم آنها را به پذیرفتن این شیوه زندگی که رهایی از اعتیاد فعال را برای ما میسر ساخته ، وادار کنیم.

عضویت در معتادان گمنام تصمیمی فوق العاده شخصی است. انتخاب عضویت در NA در قلب هر فرد معتاد صورت می گیرد. حضور اجباری در جلسات در طولانی مدت، معتادان زیادی را در اتاق های ما نگاه نخواهد داشت. تنها اگر به معتادانی که هنوز در عذابند، فرصت داده شود، آنها می توانند تصمیم بگیرند که آیا در برابر اعتیاد خود عاجز هستند یا خیر.

ما صرفاً می توانیم پیام را برسانیم، اما نمی توانیم معتاد را به اجبار به جلسات بیاوریم.

***

 

فقط برای امروز : به خاطر تصمیم خود برای عضویت در معتادان گمنام سپاسگزارم.

Visits: 874

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!