عجز و مسئولیت شخصی,فقط برای امروز 1 اسفند,پذیرش مسئولیت معتاد,مفهوم عجز,رشد و آزادی معتاد

عجز و مسئولیت شخصی

عجز و مسئولیت شخصی,فقط برای امروز 1 اسفند,پذیرش مسئولیت معتاد,مفهوم عجز,رشد و آزادی معتاد

از طریق ناتوانی خود در پذیرش مسئولیت های شخصی، در واقع مشکلاتی را برای خود ایجاد می کردیم .

***

وقتی از قبول مسئولیت زندگی خود امتناع کردیم، همه توان شخصی خود را از دست دادیم، باید به خاطر بسپاریم که در برابر اعتیاد خود عاجز هستیم، نه در برابر رفتار شخصی خود.

بسیاری از ما از مفهوم عجز درست استفاده نکرده ایم و آن را به معنای اجتناب از تصمیم گیری یا حفظ چیزهایی پنداشته ایم که قبلاٌ به آنها دست یافته‌ایم، ما ادعا کردیم که در برابر اعمال شخصی خود عاجزیم، به جای اینکه اقدامات مثبتی را برای تغییر شرایط خود انجام دهیم، دیگران را به خاطر این شرایط سرزنش کرده ایم.

اگر ادعا کنیم که “عاجز” هستیم و با این کار به امتناع از قبول مسئولیت ادامه دهیم، خود را گرفتار نومیدی و مصیبتی می کنیم که در دوران اعتیاد فعال خود تجربه کردیم، احتمال گذراندن سالهای بهبودی با احساسی مانند قربانیان واقعاً می‌تواند صحت داشته باشد.

به جای اینکه در زندگی خود غفلت کنیم، می توانیم نحوه تصمیم گیری مسئولانه و پذیرفتن خطرات را بیاموزیم، شاید مرتکب اشتباه شویم، اما می توانیم از این اشتباهات درس بگیریم.

افزایش آگاهی از خود و افزایش تمایل به قبول مسئولیت شخصی به ما برای تغییر، تصمیم گیری و رشد آزادی می دهد.

***

عجز و مسئولیت شخصی,فقط برای امروز 1 اسفند,پذیرش مسئولیت معتاد,مفهوم عجز,رشد و آزادی معتاد

فقط برای امروز : احساسات، اعمال و انتخاب های من مال خودم هست، مسئولیت آنها را قبول می کنم.

Visits: 123

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!