شیوه جدیدی برای زندگی,فقط برای امروز 1 دی,بدترین جنبه اعتیاد,جنبه اعتیاد فعال

شیوه جدیدی برای زندگی (فقط برای امروز 1 دی)


 

شیوه جدیدی برای زندگی (فقط برای امروز 1 دی)

شیوه جدیدی برای زندگی,فقط برای امروز 1 دی,بدترین جنبه اعتیاد,جنبه اعتیاد فعال

وقتی در انتهای راه متوجه می شویم که دیگر نمی توانیم با ؛ یا بدون مواد به عنوان یک انسان عمل کنیم، همه ما با یک مسئله بغرنج مشابه روبرو می شویم…. یا تا حداکثر توان راه خود را به سوی پایان تلخ ، زندان ، تیمارستان یا مرگ ، ادامه می دهیم و یا شیوه جدیدی برای زندگی پیدا می کنیم.

کتاب پایه

***

بدترین جنبه اعتیاد فعال چه بود؟ برای بسیاری از ما این نبود که شاید روزی از بیماری اعتیاد خود بمیریم. بلکه بدترین بخش آن زندگی بدتر از مرگ و پوچی بینهایتی بود که هر روز تجربه می کردیم. مانند ارواح سرگردانی بودیم که جزءای از دنیای اطراف خود نیستند.

در دوران بهبودی ، به باور رسیده ایم که بنا به دلیلی اینجا حضور داریم : تا دوست داشتن خود و دوست داشتن دیگران را تجربه کنیم. با کارکرد قدمها خویشتن پذیری را فرا گرفته ایم.

خویشتن پذیری ، احترام به نفس را به همراه آورده است. دریافته ایم همه اعمال ما بر روی دیگران تأثیر می گذارد ؛ بخشی از زندگی اطرافیان خود و زندگی خود هستیم. اعتماد به افراد دیگر و قبول مسئولیت خود در قبال آنها را شروع کرده ایم.

در دوران بهبودی ، به زندگی باز گشته ایم. از طریق کمک به آسایش دیگران و تلاش روزانه برای انجام بهتر این کار، زندگی جدید خود را حفظ می کنیم و در این هنگام قدم دهم ، یازدهم و دوازدهم مفید واقع می شوند.

روزهای زندگی کردن به مانند یک روح سپری شده است ، اما تنها تا وقتی که سعی کنیم در زندگی خود و اطرافیان خود فردی سالم، دوست داشتنی و بخشنده باشیم.

***

شیوه جدیدی برای زندگی,فقط برای امروز 1 دی,بدترین جنبه اعتیاد,جنبه اعتیاد فعال

فقط برای امروز : شیوه جدیدی برای زندگی پیدا کرده ام. امروز، سعی می کنم به دیگران خدمت کنم و خود را دوست بدارم.

 

 

Visits: 419

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!