شرکت در جلسات را ادامه بده,فقط برای امروز 11 خرداد,افراط در مصرف,تمایل سرشار به NA,فرآیند تغییر معتاد

شرکت در جلسات را ادامه بده (فقط برای امروز 11 خرداد)


شرکت در جلسات را ادامه بده (فقط برای امروز 11 خرداد)

شرکت در جلسات را ادامه بده,فقط برای امروز 11 خرداد,افراط در مصرف,تمایل سرشار به NA,فرآیند تغییر معتاد

وقتی به اینجا می آییم حتماً نباید پاک باشیم، اما پس از جلسه اول به تازه واردها توصیه می کنیم باز هم به جلسات برگردند و پاک هم برگردند، نباید منتظر افراط در مصرف یا محکومیت حبس باشیم و بعد از معتادان گمنام کمک بگیریم.

کتاب پایه

***

تعداد بسیار اندکی از ما با تمایل سرشار به NA می آییم، برخی از ما بر اساس دستور دادگاه در اینجا حضور می یابیم، برخی از ما برای نجات خانواده های خود آمده ایم، برخی دیگر در تلاش برای نجات شغلی که در مرز نابودی است به اینجا می آییم، مهم نیست چرا اینجا هستیم، مهم این است که اینجا هستیم.

شنیده ایم که می گویند «اگر جسم را بیاورید، روح نیز به دنبال آن می آید.» شاید با نارضایتی به جلسات بیاییم، شاید یکی از افرادی باشیم که در ته اتاق دست به سینه می نشینیم و با تهدید به کسی که به طرف ما می آید خیره می شویم، شاید قبل از دعای پایانی، جلسات را ترک می کنیم.

اما اگر به شرکت در جلسات ادامه دهیم، متوجه روشن شدن تدریجی ذهن خود می شویم، کم کم حصار خود را برمی داریم و هنگامی که دیگران صحبت می کنند، واقعاً گوش می دهیم.

حتی شاید به حرف های فردی که می توانیم با او ارتباط برقرار کنیم، گوش دهیم، فرآیند تغییر را آغاز می کنیم.

پس از مدتی در NA متوجه می شویم نه تنها ذهن ما وارد جلسات شده، بلکه مهمتر از آن قلب ما نیز وارد جلسات شده است، پس از این اتفاق معجزات واقعاً شروع می شود!

***

شرکت در جلسات را ادامه بده,فقط برای امروز 11 خرداد,افراط در مصرف,تمایل سرشار به NA,فرآیند تغییر معتاد

فقط برای امروز : سعی می کنم به آنچه که گفته می شود با روشن بینی گوش دهم.

 

Visits: 2

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!