سپاسگزاری از عشق راهنما,فقط برای امروز 19 دی,اطلاعات بهبودی,دست نویس های بهبودی,عشق راهنما

سپاسگزاری از عشق راهنما (فقط برای امروز 19 دی)

سپاسگزاری از عشق راهنما,فقط برای امروز 19 دی,اطلاعات بهبودی,دست نویس های بهبودی,عشق راهنما

اولین روابط ما با دیگران اغلب از راهنما آغاز می شود .

کتاب پایه

***

راهنمایان ما می توانند منابع سرشار اطلاعات راجع به بهبودی ، دانش و صحبت های دوست داشتنی باشند. آنها کارهای زیادی را برای ما انجام داده اند. از تماس های تلفنی شبانه گرفته تا ساعاتی که به دست نویس های بهبودی ما گوش می دادند ، ما را باور داشته اند و وقت خود را صرف اثبات آن کرده اند.

آنها با عشق و با جدیت به ما نشان داده اند چگونه صادق باشیم. عشق بی پایان آنها در مواقع آشفتگی به ما قدرت داده است تا راه خود را ادامه دهیم. راه و رسم کمک کردن آنها ما را برانگیخته تا پاسخ پرسش های خود را در خود جستجو کنیم و در نتیجه به افرادی بالغ، مسئولیت پذیر و بی باک تبدیل شویم.

اگر چه راهنمای ما این کارها را بسیار سخاوتمندانه در حق ما انجام داده است و هرگز از ما درخواست جبران نکرده است ، اما می توانیم برای نشان دادن قدرشناسی خود کارهایی را انجام دهیم. با راهنمای خود با احترام رفتار می کنیم.

آنها سطل های زباله ای نیستند که برای ریختن زباله برای ما تدارک دیده شده باشد. آنها نیز مانند ما دوران آزمایش خود را سپری می کنند و گاهی به حمایت ما نیاز دارند. آنها انسان هستند، احساس دارند و برای دغدغه های ما ارزش قائلند. شاید مایل باشند تماس تلفنی یا کارت پستالی را دریافت کنند که عشق ما نسبت به آنها را ابراز می کند.

هر کاری که برای سپاسگزاری از عشق راهنما انجام می دهیم گذشته از اینکه او را خوشحال می کند، بهبودی شخصی ما را نیز افزایش می دهد.

***

سپاسگزاری از عشق راهنما,فقط برای امروز 19 دی,اطلاعات بهبودی,دست نویس های بهبودی,عشق راهنما

فقط برای امروز :  وقتی نمی توانستم از خود محافظت کنم، راهنما از من محافظت کرده است. امروز کار خوبی را برای راهنما انجام می دهم. 

Views: 2005

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!