سپاسگزاریِ من صحبت می کند,در جلساتمان,دراختیار تازه واردها,مهم ترین اعضا,تاریخ انجمن

سپاسگزاریِ من صحبت می کند

سپاسگزاریِ من صحبت می کند,در جلساتمان,دراختیار تازه واردها,مهم ترین اعضا,تاریخ انجمن

سپاسگزاریِ من صحبت می کند وقتی که به من یادآوری می شود که از کجا آمده ایم و اکنون کجا هستیم. این در جلساتمان خوانده می شود که آن بهبودی که به سختی به دست آورده ایم مثل هدیه ای دراختیار تازه واردها قرار می گیرد. ما از تازه واردها به عنوان مهم ترین اعضا یاد می کنیم زیرا آنها افرادی هستند که پیام ما را به دیگران انتقال خواهند داد.

آنها کسانی هستند که تاریخ انجمن را (که خیلی ها آن را دست کم می گیرند) درباره اعضای اولیه که باهم دیدار می کردند تا نوشتن کتاب پایه را شروع کنند و از خودشان مایه گذاشتند که کرایه اتاق هتل را بپردازند تا دورهم جمع شوند و باهم همفکری کنند و آنچه که ما امروز به عنوان ویرایش ششم کتاب پایه می خوانیم می نویسند.

به همایش جهانی استرالیا که ۳۰ سال پیش برگزار شد نگاهی می اندازم. به آنجا دعوت شده بودم تا در مورد راه اندازی APF بحث کنیم.
در آن زمان نمی دانستم که قرار است چه اتفاقی بیفتد، فقط می دانستم که صحبت درمورد انتقال پیام به اعضایی است که انگلیسی صحبت نمی کنند.

من درباره این قبلاً در یکی از خبرنامه ها صحبت کرده بودم.سپاسگزاریِ من صحبت می کند,در جلساتمان,دراختیار تازه واردها,مهم ترین اعضا,تاریخ انجمن

مدتی بعد که در مورد ایجاد مجمع های منطقه ای دیگر صحبت شد که بتوانند در کنفرانس خدمات جهانی حضور داشته باشند، گروه ارتباطیِ APF ما پیشنهاد شماره ۱۸ را که شامل مجامع منطقه ای دیگر می شد ارائه داد که مورد قبول هم قرار گرفت.

فیلیس اس. – هاوایی
APF Newsteller Nov 2023

سپاسگزاریِ من صحبت می کند وقتی که به من یادآوری می شود که از کجا آمده ایم و اکنون کجا هستیم. این در جلساتمان خوانده می شود که آن بهبودی که به سختی به دست آورده ایم مثل هدیه ای دراختیار تازه واردها قرار می گیرد. ما از تازه واردها به عنوان مهم ترین اعضا یاد می کنیم زیرا آنها افرادی هستند که پیام ما را به دیگران انتقال خواهند داد.

Visits: 197

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!