زندگی در زمان حال,فقط برای امروز 5 آبان,تحت کنترل اعتیاد,هویت واقعی اعتیاد

زندگی در زمان حال (فقط برای امروز 5 آبان)

زندگی در زمان حال,فقط برای امروز 5 آبان,تحت کنترل اعتیاد,هویت واقعی اعتیاد

« می خواستیم با واقعیت گذشته خود روبرو شویم، آن را همان طور که بود ببینیم و از آن رهایی یابیم تا بتوانیم در امروز زندگی کنیم. »

کتاب پایه

***

برای بسیاری از ما گذشته مانند یک کابوس است. زندگی ما دیگر مانند گذشته نیست، اما هنوز خاطرات شدیداً عاطفی و زودگذر گذشته ای واقعاً ناراحت کننده را در یاد داریم.

احساس گناه، ترس و عصبانیتی که زمانی بر ما چیره شده بود، ممکن است در زندگی جدید ما تکرار شود و تلاش های ما را برای رشد و تغییر با مشکل مواجه سازد.

قدمهای دوازده گانه دستورالعملی است که به ما در قرار دادن گذشته در جای خود کمک می کند. از طریق قدمهای چهارم و پنجم، آگاه می شویم که رفتار گذشته ما مؤثر نبوده است.

از نیرویی برتر می خواهیم ما را از کمبودهای خود در قدم ششم و هفتم رها سازد و از احساس گناه و ترسی که سالیان مدید ما را آزار داده، رهایی پیدا می کنیم. از طریق جبران خسارت در قدمهای هشتم و نهم به دیگران نشان می دهیم که زندگی ما تغییر می کند. دیگر تحت کنترل گذشته خود نیستیم. وقتی گذشته کنترل خود را بر ما از دست می دهد، جهت یافتن راه هایی برای زندگی آزاد هستیم، راه هایی که هویت واقعی ما را منعکس می کند.

***

زندگی در زمان حال,فقط برای امروز 5 آبان,تحت کنترل اعتیاد,هویت واقعی اعتیاد

فقط برای امروز:  دیگر مجبور نیستم که تحت کنترل گذشته خود باشم. در حالی که به فرد جدیدی تبدیل می شوم، این روز جدید را سپری می کنم.

 

 

 

Visits: 309

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!