زمان سکوت,فقط برای امروز 12 تیر,سختی زندگی معتاد,برنامه منظم بهبودی,سکوت معتاد

زمان سکوت (فقط برای امروز 12 تیر)


زمان سکوت (فقط برای امروز 12 تیر)

زمان سکوت,فقط برای امروز 12 تیر,سختی زندگی معتاد,برنامه منظم بهبودی,سکوت معتاد

بسیاری از ما دریافته ایم اختصاص دادن زمانی برای سکوت، در برقراری رابطه آگاهانه با نیروی برتر مفید است.

 

کتاب پایه

***

اکثر ما ریا کارانه ادعا می کنیم نسبت به ارزش ارتباط آگاهانه با نیرویی برتر وفادار هستیم، با این حال، چند تن از ما برای بهبود بخشیدن به این ارتباط آگاهانه دائماً وقت صرف می کنیم؟ اگر تاکنون برنامه منظمی برای دعا و مراقبه در نظر نگرفته ایم، همین امروز باید دست به کار شویم.

“زمان سکوت” نباید طولانی باشد، بسیاری از ما پی می بریم که برای دادن آرامش به خود، تمرکز بر مطالعه ای روحانی، درد و دل کردن درباره افکار و دغدغه های خود در هنگام دعا و صرف چند لحظه برای گوش دادن به جواب در هنگام مراقبه کافیست، مثلاٌ 20 یا 30 دقیقه.

“زمان سکوت” ما لازم نیست طولانی باشد تا مؤثر واقع شود، به شرط اینکه مداوم باشد، صرف بیست دقیقه وقت در ماه برای دعا احتمالاً تأثیر نخواهد داشت، اما ما را به خاطر کیفیت ضعیف ارتباط آگاهانه خود دلسرد می کند، اما صرف بیست دقیقه وقت در روز برای دعا ارتباط زنده ما با نیروی برتر را احیا و تقویت می کند.

به دلیل پر شور و غوغا بودن روزهای زندگی معتاد در حال بهبودی، بسیاری از ما بدون صرف وقت برای بهبود بخشیدن به ارتباط آگاهانه خود با خداوندی که از او شناخت پیدا کرده ایم، به فعالیت های روزانه خود پایان می دهیم، اما اگر هر روز وقت ویژه ای را به “سکوت” اختصاص دهیم، می توانیم از بهبودی ارتباط آگاهانه خود مطمئن باشیم.

***

زمان سکوت,فقط برای امروز 12 تیر,سختی زندگی معتاد,برنامه منظم بهبودی,سکوت معتاد

فقط برای امروز : پس از خواندن مراقبه روزانه این کتاب، چند دقیقه ای را به دعا و مراقبه اختصاص می دهم، این امر، آغاز الگوی جدیدی برای بهبودی من است.

 

 

Visits: 1240

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!