روابط عمومی NA,فصل یک,NA و روابط عمومی,فصل اول,رهايي از اعتياد فعال

روابط عمومی NA,فصل یک,NA و روابط عمومی,فصل اول,رهايي از اعتياد فعال


روابط عمومی NA (فصل یک)

روابط عمومی NA,فصل یک,NA و روابط عمومی,فصل اول,رهايي از اعتياد فعال

NA و روابط عمومی

 

اصل خدمت ، که لازمه به کارگیری سنت یازدهم ماست ، به تلاش و فعالیت ما بستگی دارد. برای  اینکه بتوانیم تا حد توان به معتادی که هنوز در رنج است ، خدمت کنیم باید فعالانه پیام خود را در شهرها ، شهرک ها و دهات انتشار دهیم ….

اما به منظور جلب معتاد در حال عذاب به برنامه ، باید با جدیت تلاش کنیم برنامه ما در سطح گسترده ای شناخته شود. هرچه روابط عمومی ما گسترده تر شود، توانایی ما برای خدمتگزاری بهتر ، افزایش خواهد یافت.

سنت یازدهم ، کتاب چگونگی عملکرد           

روابط عمومی NA,فصل یک,NA و روابط عمومی,فصل اول,رهايي از اعتياد فعال

روابط عمومی مفهوم تازه ای برای انجمن معتادان گمنام نیست. متن بالا ، برگرفته از سنت یازدهم در چگونگی عملکرد به ما یادآوری می کند که لازمه رشد NA كوشش فعالانه در ايجاد روابط قوي با جامعه مي باشد. روابط قوي با جامعه اين امكان را به معتادان بيشتري مي دهد تا فرصت تجربه ی رهايي از اعتياد فعال را بدست آورند. آرزوي ما ، شكوفا  شدن NA در تمام جوامع سراسر دنياست.

چرا معتادان گمنام به روابط با جامعه نياز دارند ؟

روابط عمومی NA,فصل یک,NA و روابط عمومی,فصل اول,رهايي از اعتياد فعال

به عنوان يك انجمن تاكنون ما در روابط مان با جامعه پيشرفت قابل ملاحظه اي بدست آورده ايم. كميته هاي خدماتي ناحيه در سراسر دنيا جلسات را به داخل مراكز تأديبي برده و همچنين با در اختيار گذاشتن اطلاعات به انواع حرفه اي ها رويدادهاي NA را برنامه ريزي كرده و از طريق خطوط تلفن NA با اعضاي جامعه ارتباط متقابل برقرار مي كنند ، با اين وجود هنوز هم ما براي رشد جا داريم.

ما مي توانيم از طريق به عهده گرفتن نقشي فعالانه تر در روابط خود با اعضاي جامعه رشد كنيم. همچنين مي توانيـم آن دسته از نقطه نظرات خود كه باعث مي شـوند حرفـه اي ها بتوانند در رسيدن به هدف اصلي مان به ما كمـك كنند

عنوان هاي كليدي

چرا NA به روابط با عموم نياز دارد ؟

چگونه اين كتاب راهنما مي تواند به اعضا جهت فعاليت هاي PR كمك كند ؟

PR براي اعضاي NA ، به چه معناست ؟

نتيجه گيري

را توسعه دهيم. ما حتي مي توانيم در مورد نحوه ی تأثیر رفتار فردي مان بر تمايل عموم در ارجاع معتادان به انجمن معتادان گمنام مسئوليت بيشتري به عهده بگيريم. كتاب راهنماي روابط عمومي از آن جهت انتشار يافته كه در رساندن هر چه بهتر پيام NA به ما كمك كند. اين كتاب تهيه شده تا به ما كمك كند شناخت خود از NA و اعتبار برنامه بهبودي مان را به گونه اي افزايش دهيم تا بدين وسيله معتاداني كه در جستجوي كمك هستند مجبور نباشند كماكان از اعتياد فعال در عذاب باقی بمانند. ما با توانایي در ايجاد روابطي پايدار با جامعه اطمينان حاصل می کنیم كه NA تبدیل به يك انتخاب قابل احترام ، معتبر و در دسترس معتادان براي بهبودي شده و باقی خواهد ماند.

روابط عمومی NA,فصل یک,NA و روابط عمومی,فصل اول,رهايي از اعتياد فعال

 

چگونه اين كتاب راهنما مي تواند به اعضا جهت فعاليت هاي PR كمك كند ؟

اين كتاب راهنما براي اعضاي NA با پاكي هاي متفاوت و با تجربه هاي خدماتي گوناگون همچنين براي كساني كه ممكن است در امور روابط عمومي NA هيچ تجربه و يا دانش قبلي نداشته باشند ، نوشته شده است. فرصت انجام امور روابط عمومي ، بيشتر در سطح نواحي دست مي دهد و در نتيجه ، اين كتاب بيشتر با كساني سروكار دارد كه در كميته هاي خدماتي نواحي مشغول به خدمت هستند. در عين حال اين مطالب مي تواند در سطوح مختلف خدماتي مورد استفاده هاي متفاوت قرار گيرد.

روابط عمومی NA,فصل یک,NA و روابط عمومی,فصل اول,رهايي از اعتياد فعال

اين كتاب راهنما به دو بخش تقسيم شده است :

بخش يك : فصل يك تا چهار

بخش دو : فصل پنج تا سيزده

روابط عمومی NA,فصل یک,NA و روابط عمومی,فصل اول,رهايي از اعتياد فعال

در مورد بخش يك

اولين بخش شامل اطلاعات مفهومي است ؛ مانند : تبادل نظر در مورد اصول NA در فصل دو ، فنون برنامه ريزي در فصل سه و ايده هاي آموزشي PR در فصل چهار. فصل هاي باقي مانده شامل اطلاعات كاربردي است كه در زمينه هاي بخصوص خدماتي بكار مي رود.

دليل تنظيم كتاب راهنما به اين شيوه از آن جهت بوده است كه تمرين اصول روحاني و ايجاد ساختار خدماتي قابل اعتماد و مسئولانه تر زير بناي خدمات روابط عمومي است. فصل دو و فصل سه منابعي براي اعضايي كه در حین خدمت در جستجوي درک بهتری از اصول NA هستند و نیز در ارتباط با یافتن روش های جديد برنامه ريزي و ایجاد ساختار خدماتي می باشند. به خاطر داشته باشيد هدف از تهيه این مطالب آن است كه به شيوه اي تطبیق داده و به كار گرفته شوند كه براي ناحيه محلي به بهترين شكل ممكن قابل درك باشد.

روابط عمومی NA,فصل یک,NA و روابط عمومی,فصل اول,رهايي از اعتياد فعال

در مورد بخش دو

 

 راهنماي نمادها

 

  تجربه ي كاربردي

 

نکات آموزش و آماده سازي

 

اصول PR براي گفتگو

 

روابط عمومی NA,فصل یک,NA و روابط عمومی,فصل اول,رهايي از اعتياد فعال

 هر فصل از بخش دوم كتاب به دو قسمت تقسيم شده است : قسمت اول شامل گزیده برخي از اصولي است كه در فصل دوم مطرح شده و به حوزه خدمتي خاص همان فصل مربوط مي شود. براي مثال : مطالبي در مورد گمنامي در سطح مطبوعات كه در فصل دوم ذکر شده در” رسانه هاي عمومي “ فصل پنجم نيز بازگو گرديده است. مطالب باقي مانده در هر فصل متشكل از اطلاعات كاربردي در مورد حوزه هاي بخصوص خدماتي است. به منظور تلاش براي مفيدتر ساختن اين مطالب فهرستي از منابع را در پايان هر فصل تهيه كرده ايم. براي مثال: فصل چهارم شامل نمونه هایي از نامه هاي ارسالي ، نامه هاي دريافتي ، سؤالاتي كه اغلب پرسيده مي شوند و نمونه اي از فرمت معرفي برنامه است. منابع اين مطالب به صورت ضميمه در آخـر هر فصـل آورده شـده است.

 اگر چه كتاب به شيوه اي طراحي شده كه اجازه مي دهد اعضا فصل هاي مورد نياز را به كار گيرند ، ما شما را تشويق مي كنيم تا تمام اطلاعات موجود در فصل هاي مختلف را مورد بررسي قرار دهيد. عرصه ی روابط عمومي بسيار گسترده است و به همين دليل ما دامنه وسيعي از اطلاعات مفيد را فراهم كرده ايم.

روابط عمومی NA,فصل یک,NA و روابط عمومی,فصل اول,رهايي از اعتياد فعال

بدانيد به دنبال چه چيزي هستيد

به خاطر داشته باشيد كه ممكن است در یک فصل از كتاب اطلاعات مفيدي وجود داشته باشد كه دربرگيرنده ی خدمت در حوزه خاص مورد نظر شما نباشد. براي مثال : روش هاي معرفي برنامه در

فصل چهارم

ممكن است زماني ارزشمند باشند كه معرفي برنامه را براي حرفه اي هاي مراكز درماني انجام مي دهيد.

 

روابط عمومي براي اعضاي NA به چه معناست ؟

روابط عمومی NA,فصل یک,NA و روابط عمومی,فصل اول,رهايي از اعتياد فعال

به خاطر اهداف مان در معتادان گمنام ، عبارت ”روابط عمومی“ به تمام روابطی گفته مي شود که با کل جامعه ، حرفه ای ها ، اعضایي كه قرار است در آينده به ما بپيوندند ، با یکدیگر در گروه ها و جوامع خدماتی خود ایجاد كرده و آنها را حفظ می کنیم. ما همواره در حال برقراری روابط با جامعه می باشیم ، چه آگاهانه اين روابط را برقرار كرده باشيم چه ناآگاهانه. اکنون زمان آن رسیده که به روابط خود با بقیه جامعه همین طور با سایر اعضا ، نگاه دقیق تری بيافکنیم ؛ وقت آن رسیده است که تجارب جمعي خود را گردآوری کنیم و فعالیت های خدماتی مان را توسعه بخشیم ، در این صورت است که NA مي تواند كماكان يك برنامه ی بهبودي و شناخته شده باقي بماند.

روابط عمومی NA,فصل یک,NA و روابط عمومی,فصل اول,رهايي از اعتياد فعال

” روابط عمومي “ نمايانگر برقراري ارتباط مستمر است. ما فرصت هاي زيادي براي ساختن و حفظ روابط مستمر با جامعه داريم. مي توانيم پس از معرفي برنامه به يك مركز بازپروري ، واكنش آن مركز را پيگيري كرده و محل برگزاري جلسات خود را با آنان هماهنگ نماييم. توانايي ما در پاسخگویي و ايجاد روابط با عموم تنها مي تواند اعتماد جامعه را نسبت به قابليت هاي ما در ياري رساندن به معتادان تقويت كند.

اقداماتي كه در ايجاد روابط با عموم انجام مي دهيم ،  مي تواند تأثير عميقي در چگونگي يافتن يا نيافتن NA توسط معتادان داشته باشد. .

روابط عمومی NA,فصل یک,NA و روابط عمومی,فصل اول,رهايي از اعتياد فعال

اثر مثبت روابط مان بر معتادانی که در جستجوي NA می باشند را نباید ناديده بگيريم. يك كميته خدماتي ناحيه اي ممكن است فعالیت هاي روابط عمومي خود را با يك جلسه معرفي به پرستاران ، پزشکان و يا كادر اداري در يك بيمارستان محلي شروع كند ؛ در نتيجه اين ارتباط اوليه ممكن است از اعضا درخواست شود تا در بخش هايي از بيمارستان جلساتي را براي بيماران ترتيب دهند. در نتيجه يك پرستار داخل اورژانس ممكن است به اين فكر بيافتد به بيماري كه دچار سوء مصرف مواد شده يك شماره تماس كمك رساني NA را بدهد و يك پزشك با اطمينان بيمار را به NA ارجاع دهد. اقداماتي كه در ايجاد روابط با عموم انجام مي دهيم ، مي تواند تأثير عميقي در چگونگي يافتن يا نيافتن NA توسط معتادان داشته باشد.

روابط عمومی NA,فصل یک,NA و روابط عمومی,فصل اول,رهايي از اعتياد فعال

بسياري از ما اقدامات مؤثر PR خود را زماني تجربه كرده ايم كه انتظار آن را نداشتيم. و اين شايد وقتي بود كه بعد از پايان يك رويداد NA مسئول مكان برگزاري رويداد ما را در حال نظافت آنجا با دقت زير نظر گرفته باشد. در آن لحظه ممكن است اين اثر را گذاشته باشيم كه اعضاي NA با ملاحظه و مسئول هستند. در مواقع ديگر امكان دارد اثرات منفي از خود بجاي بگذاريم ؛ ترك كردن محل جلسه با سر و صدا و بي احترامي و يا زد وخورد كردن در يك رويداد NA مي تواند به وجهه ی NA صدمه وارد كند. ما در مورد اثراتي كه بر روي اطرافيانمان مي گذاريم ، حق انتخاب داريم. اعمالي كه از ما سر مي زند به منزله قويترين پيام روابط عمومي ما مي باشد.

روابط عمومی NA,فصل یک,NA و روابط عمومی,فصل اول,رهايي از اعتياد فعال

همچنين مي توان روابط عمومي را بر اساس چگونگي رفتار متقابل ما با يكديگر در نظر گرفت. آيا كميته هاي خدماتي ما براي خدمتگزاران مورد اعتماد كه جديد انتخاب شده اند ، برنامه آموزشي و آشناسازي فراهم كرده است؟ آيا ما براي انجام يك فعاليت خدماتي خوب از يكديگر تشكر و قدرداني مي كنيم؟ آيا ما براي دانش اعضايي كه تجارب بيشتري دارند ارزش قائل شده و آن را به كار مي گيريم؟ روابط مثبتي كه با يكديگر برقرار مي كنيم ، مي تواند به روابط متقابل ما با جامعه ياري رساند كه اين خود به ما كمك مي كند تا هدف اصلي خود را به نحو بهتري انجام دهيم.

روابط عمومی NA,فصل یک,NA و روابط عمومی,فصل اول,رهايي از اعتياد فعال

بسياري از ما شايد امور روابط عمومي را در حالي انجام دهيم كه تاكنون براي آن پست خدماتي به عنوان خدمتگزار مورد اعتماد انتخاب نشده يا تجربه ی قبلي نداشته و يا هيچ فعاليت متمركز روابط عمومي در سطح ناحيه انجام نداده باشيم. اين نوع ”روابط عمومي“ ارتباطاتي هستند كه ما از طريق بجای گذاشتن تأثيرات فردي بر عموم ایجاد مي كنيم. تأثير اين برخوردهاي فردي هرچند مختصر را نبايد ناديده گرفت. هدف از اطلاعات مندرج در اين كتاب راهنما اين است که به ما كمك كند ، روش هايي را بيابيم كه از طريق آنها ارتباط با عموم به بخشي از هرآنچه كه انجام مي دهيم ، تبديل گردد.

روابط عمومی NA,فصل یک,NA و روابط عمومی,فصل اول,رهايي از اعتياد فعال

اهداف روابط عمومي

يكي از اهداف ذكر شده در بيانيه و روياي خدمات جهاني معتادان گمنام ” كمك كردن به يكديگر با حفظ روح اتحاد و همكاري براي رساندن پيام بهبودي “ مي باشد. جوامع محلي NA مي توانند تأثيرات زيادي بر جوامع بزرگتر اطراف خود داشته باشند. اين اتحاد اعضا در فعاليت هاي خدماتي و روحيه ی همكاري آنها با عموم است كه به رشد پيام بهبودي NA كمك مي كند.

نكات زير اهدافي هستند كه ما با تلاش خود در انجام آنها مي توانيم NA را تبديل به انتخابي چشمگير و جذاب براي معتادان كنيم :

روابط عمومی NA,فصل یک,NA و روابط عمومی,فصل اول,رهايي از اعتياد فعال

  • مشخص مي نماييم كه NA چه خدماتي را مي تواند و يا نمي تواند به جامعه ارائه دهد.
  • اعضاي NA را نسبت به نقش آنها در تصوير عمومي NA بيشتر آگاه مي كنيم.
  • هدف ما اين است كه عموم ، NA را به عنوان يك سازمان مثبت و معتبر بشناسند.
  • ما روابط ارزشمند خود را با حرفه اي ها و کل جامعه گسترش مي دهيم.

اولين نكته در بيانيه اهداف و روياي خدمات جهاني NA اين اميد را در ما زنده مي كند: ” كه روزي ، هر معتادي در دنيا فرصت تجربه كردن پيام ما را به زبان و فرهنگ خود داشته و شانسي براي پيدا نمودن راه تازه اي براي زندگي بيابد. “  اکثر ما از درگيري ها و چالش هایي كه اعضاي اوليه ما به هنگام رساندن پيام بهبودي به معتادان در حال عذاب با آن روبرو بوده اند ، آگاه هستيم. در دهـه ی 1950 ميلادي ” انجمن جهـاني “ معتادان گمنـام در مراحل

 

از طريق اتحاد اعضاء

و تلاش هاي خدماتي و رويكرد همكاري متقابل شان با جامعه است كه مي توان به رشد پيام بهبودي NA كمك كرد.

روابط عمومی NA,فصل یک,NA و روابط عمومی,فصل اول,رهايي از اعتياد فعال

ابتدايي خود به سر مي برد  ؛ ” جهان “ براي آن اعضاي اوليه تنها شامل چند ايالت در ايالات متحده ی آمريكا بود. اما اكنون اين مطالب ديگر حقيقت ندارد. طي دهه ی 1980 و 1990 ميلادي رشد ما انفجاري بوده و هنوز هم ادامه دارد. در نتيجه اگر عوامل مختلفي مانند: محل جغرافيايي ، اجتماعي ، مذهبي ، نژادي ، سياسي و اقتصادي كه بر روي توانايي معتادان براي يافتن پيام NA اثر مي گذارد را خوب بشناسيم ، فعالیت هاي روابط عمومي ما  مي تواند ثمربخش تر باشد. بيماري اعتياد ، گروه خاصي از مردم را مبتلا نمي كند بلكه چنگال مرگبار آن هيچ حد و مرزي نمي شناسد. بدین ترتیب پيام ما ــ پيامي كه رساندن آن به عهده ی همه ما گذاشته شده است ، نیز هيچ گونه حد و مرزي نمي شناسد.

روابط عمومی NA,فصل یک,NA و روابط عمومی,فصل اول,رهايي از اعتياد فعال

 نتيجه گيري

ما مي دانيم اگرچه تعهد خود را در نشان دادن نيازهاي خدماتي در اين كتاب راهنما به انجام مي رسانيم ، كماكان يك چيز از قلم خواهد افتاد كه در نهايت آن شما هستيد كه به عنوان يك عضو به فعاليت هاي روابط عمومي NA جان     مي بخشيد. اين تجارب خود شماست كه بهترين نمونه ی تأثيرگذاري NA است و شما را به ارزشمندترين منبع PR در انجمن تبديل مي كند. فعالیت هايي كه توسط هر عضو انجام مي شود مسلماً عامل اساسي موفقيت انجمن جهاني ماست.

روابط عمومی NA,فصل یک,NA و روابط عمومی,فصل اول,رهايي از اعتياد فعال

ما مي توانيم از كساني ياد بگيريم كه روش هاي منحصر به فرد و شگفت انگيزي را جهت رويارويي با چالش ها به كار مي گيرند. از مشاركت نظرات و تجارب خود با يكديگر نهراسيد. ” كمك يك معتاد به معتاد ديگر “ پايه و اساس برنامه بهبودي ماست و فعاليت هاي خدماتي ما نيز مي تواند از همين اصل استفاده كند.

 

دانلود فایل کامل فصل اول روابط عمومی انجمن معتادان گمنام ایران :

 

 

Visits: 1061

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!