روابط عمومی NA,فصل ده,فصل دهم,گمنامی در اینترنت na

روابط عمومی NA,فصل ده,فصل دهم,گمنامی در اینترنت na


روابط عمومی NA (فصل ده)

روابط عمومی NA,فصل ده,فصل دهم,گمنامی در اینترنت na

فناوریِ اینترنت

 

این فصل، فناوری اینترنت را به گونه ای که با تلاشهایی روابط عمومی ما مرتبط است مورد بحث و بررسی قرار می دهد. نظر به اینکه یک وب گاه (وب سایت) اغلب یکی از اولین مراحل تماس افراد جامعه و اعضای احتمالی NA می باشد، این مبحث شایسته توجه و برنامه ریزی اندیشمندانه ای می باشد. هر نوع تأثیرپذیری اعضای جامعه از وب گاه (وب سایت) احتمالاً دارای نتیجه ای پایدار می باشد. این مطلب به گونه ای تنظیم و گردیده که به نواحی در استفاده از فناوری اینترنت به روشی مفیدتر و آموزنده تر کمک کند.روابط عمومی NA,فصل ده,فصل دهم,گمنامی در اینترنت na

با توجه به سرعت رشد فناوری اینترنت، برای احتمال به روز بودن مطلب، این فصل بطور سنجیده و غیر اختصاصی به بیان آن می پردازد. در نتیجه فناوری یا محصول خاصی مد نظر نمی باشد. آنچه در اینجا بدان پرداخته ایم – برخی از بهترین تجربیات کنونی انجمن در مورد نحوه استفاده مؤثر از فناوری اینترنت برای پیشبرد هدف اصلی مان می باشد.

روابط عمومی NA,فصل ده,فصل دهم,گمنامی در اینترنت na

اصول اساسی روابط عمومی

این بخش برگزیده شده از فصل دوم کتاب می باشد.

گمنامی در اینترنت

اینترنت اغلب می تواند تصور باطلی از عمومی نبودن حوزه خود، فراهم آورد. در نتیجه گمنامی شخصی در شبکه جهانی اطلاعات، می تواند موضوعی بغرنج باشد. بسیاری از اعضاء در تلاشهای مشتاقانه خود برای رساندن پیام بهبودی NA، وب گاه (وب سایت) ها و یا وبلاگ (وب نوشت) های شخصی، راه اندازی نموده اند. یکی از راههایی که یک وب گاه (وب سایت) شخصی می تواند اصل گمنامی را رعایت کند، اظهار این مطلب است که نماینده NA نبوده و بیانگر دیدگاه شخصی خود است. وب گاه (و ب سایت) های همچنین می توانند ارائه دهنده لینک (پیوند) های وب گاه (وب سایت) های محلی ثبت شده و یا na.org باشند. وب گاه (وب سایت) های شخصی می توانند با استفاده از کلماتی مانند “بهبودی” به جای اشاره مستقیم به عضویت افراد در “معتادان گمنام”، گمنامی اعضاء را حفظ کنند. استفاده از “بهبودی” به جای “معتادان گمنام”، در عدم شناسایی شدن وب گاه (وب سایت) توسط موتورهای جستجوگر هنگامی که کسی به دنبال جلسه NA یا اطلاعاتی راجع به معتادان گمنام است و همچنین به حفظ گمنامی شخصی اعضاء در در سطح رسانه های عمومی کمک خواهد نمود.روابط عمومی NA,فصل ده,فصل دهم,گمنامی در اینترنت na

 • اعضاء چگونه می توانند اصل گمنامی را هنگام استفاده از اینترنت رعایت نمایند؟
 • یک ناحیه چگونه می تواند از فناوری اینترنت در جهت کمک به رساندن پیام NA، استفاده کند؟

روابط عمومی NA,فصل ده,فصل دهم,گمنامی در اینترنت na

روابط عمومی و فناوریِ اینترنت

اینترنت تأثیر شگرفی در رشد NA داشته است. این فناوری، برقراری ارتباط منظم تر و فراهم نمودن ابزاری جهت دسترسی آسان به اطلاعات و منابع خدماتی را امکان پذیر می نماید. توانایی یک ناحیه در استفاده از فناوری اینترنت، به مهارتهای اعضا، منابع مالی و اطلاعاتی که آنها در مورد استفاده مؤثر از وب گاه ها و نیز اینترنت دارند، بستگی دارد. به خاطر داشته باشید که ممکن است داشتن وب گاه (وب سایت)، برای هر ناحیه ضروری نباشد؛ برنامه ریزی و الویت بندی اینکه کدام یک از خدمات در ناحیه، حائز بیشترین اهمیت می باشند می تواند به خدمتگزاران مورد اعتماد کمک تا تصمیم بگیرند که آیا واقعاً استفاده از وب گاه (وب سایت)، بهترین روش استفاده از منابع آنها می باشد یا خیر. ممکن است نواحی نیازمند برقراری ارتباط با کمیته فرعی منطقه بوده تا از عدم دوباره کاری در خدمات اطمینان حاصل نمایند. چنانچه ناحیه ای تصمیم به راه اندازی وب گاه (وب سایت) محلی بگیرد، اطلاعات ذیل می تواند به خدمتگزاران مورد اعتماد جهت استفاده مؤثرتر از فناوری اینترنت، کمک نماید.

روابط عمومی NA,فصل ده,فصل دهم,گمنامی در اینترنت na

برنامه ریزی و آماده سازی نواحی و کمیته ها

اجازه ناوبری و دسترسی ساده و شفاف به اطلاعات مربوطه، کلید فراهم نمودن اطلاعات مفید در یک وب گاه (وب سایت) می باشد. یکی از راههای دستیابی به امر و یا افزایش کارآمدی یک وب گاه (وب سایت) موجود، روشن نمودن هدف آن وب گاه (وب سایت) است. به عنوان مثال؛ یک ناحیه ممکن است تشخیص دهد که مهمترین کارائی وب گاه (وب سایت)، دستیابی به اعضای احتمالی، و عموم مردم و حمایت از خدمات آن ناحیه باشد. روشن نمودن هدف، در شناسایی مخاطبانی که ناحیه تلاش دارد به آنها دسترسی پیدا کند کمک    می کند. شناسایی مخاطب و اینکه ناحیه تلاش می کند چه چیزی را به آن مخاطب القا کند، بنیان تصمیم گیری در مورد محتویاتی است که یک وب گاه (وب سایت) می بایست دارا باشد. به یاد داشته باشید که یک وب گاه (وب سایت) به مخاطبانی فراتر از اجتماع محلی، دسترسی خواهد داشت. بخاطر داشتن این امر در هنگام شناسایی مخاطبان بالقوه یک سایت، اهمیت دارد. برخی نمونه های مخاطبینی که ناحیه ممکن است بخواهد با آنها ارتباط برقرار کند، عبارتند از:

روابط عمومی NA,فصل ده,فصل دهم,گمنامی در اینترنت na

 • جامعه (شامل افراد آماده عضویت، خانواده و عزیزان معتادان).
 • حرفه ای ها و متخصصان
 • اعضای کنونی

شناسایی ساده مخاطبان به عنوان اعضاء و بازدیدکنندگان، روش دیگری برای سازمان دهی یک وب گاه (وب سایت) می باشد. در هر دو صورت، آشنایی با مخاطبانی که یک سایت در تلاش برای دستیابی به آنها می باشد، به ناحیه اجازه خواهد داد تا در مورد مناسب ترین محتوا برای هر مخاطب، شفاف باشد. برخی نمونه های محتوایی که ممکن است متناسب با هر مخاطب شناخته شده ای باشند عبارتند از:

 • برای جامعه (شامل افراد آماده عضویت، خانواده و عزیزان معتادان):

نشریات NA، اطلاعات جلسات، شماره تماس تلفنی و احتمالاً اطلاعات ارجاعی.

روابط عمومی NA,فصل ده,فصل دهم,گمنامی در اینترنت na

 • برای حرفه ای ها و متخصصان:

اطلاعاتی در مورد NA، نشریات NA، اطلاعات جلسات، ارزیابی های محلی، و شماره تماس فردی که مسئول ارتباط و تعامل با عموم است (مانند مسئول کمیته یا عضو کمیته روابط عمومی)

 • برای اعضای کنونی:

اطلاعات جلسات، منابع خدماتی مانند دستور العملهای محلی، اطلاعات رویدادهای NA، اطلاعاتی در مورد چگونگی ارائه خدمات و مطالبی که امکان دسترسی به آنها با رمز عبور مهیا می باشد مانند صورتجلسه کمیته ها.

به مجرد اینکه هدف یک سایت مقرر گردید، می توان آنرا در جهت دستیابی به آن هدف، طراحی نمود. اینجاست که داشتن افراد محلی با تجربه یا منابع مالی کافی می تواند اوضاع را دگرگون کند. نواحی به جستجوی کمک از حرفه ای ها برای طراحی وب گاه (وب سایت) خود، تشویق می گردند – این ممکن است به معنای استفاده از خدمات قابل ارائه توسط یک عضو محلی که خود طراح حرفه ای وب نیز هست، بوده و یا استخدام یک فرد غیر عضو جهت طراحی سایت باشد. ناحیه همیشه می تواند جهت هر نوع تصمیم گیری در مورد اینکه چگونه یک سایت می بایست طراحی گردد، از هدف و مخاطب خود استفاده نماید.

نکات ذیل می توانند جهت تعمق در مورد طراحی وب گاه (وب سایت)، به ناحیه کمک کنند:

 • اطمینان حاصل کنید که هدف سایت را در صفحه اول به روشی ساده و شفاف بیان نمائید. هدف یک وب گاه (وب سایت) محلی NA، می تواند به سادگی فراهم نمودن اطلاعات برای علاقه مندان به معتادان گمنام و برای تسهیل ارتباطات و حمایت از اعضای محلی NA باشد. به خاطر داشته باشید، وب گاه (وب سایت) می بایست توجه مخاطب را در برهه کوتاه زمانی جلب نماید.
 • صفحه اصلی می بایست بیانگر اطلاعاتی باشد که می تواند در سایت یافت شود و نیز اطلاعاتی که سایت حاوی آن نمی باشد. (به عنوان مثال: اگر اگر سایتی فقط حاوی اطلاعات جلسات ناحیه محلی باشد، از ذکر این نکته که سایت شامل اطلاعات جلسات نواحی مجاور و یا منطقه نمی باشد، اطمینان حاصل نموده و لینک (پیوند) سایت منطقه که حاوی آن اطلاعات می باشد را قید نمایید.) ناحیه همچنین می تواند برای فراهم نمودن هر گونه اطلاعاتی که در سایت محلی آنها وجود ندارد، به سایت خدمات جهاتی NA لینک (پیوند) شود.
 • ناحیه تمایل خواهد داشت از ساختن وب گاه (وب سایت) با طراحی شکیل و عالی، اما محتوای ضعیف و یا یک وب گاه (وب سایت) با طراحی ضعیف و محتوایی سنگین، خودداری نماید. لازم است یک سایت به روشی که اجازه ناوبری و دسترسی آسان به اطلاعات مرتبط را امکان پذیر می کند، طراحی شود.
 • در نظر گرفتن مخاطبان سایت می تواند به ناحیه در طراحی سایت با استفاده از فناوری موجود و پذیرفته شده جهانی، کمک نماید. احتمالاً ناحیه بیشترین تمایل در دستیابی حداکثری به افراد و استفاده از فناوری مشابه جهت تضمین آن را دارد.
 • میزبانی رایگان وب به عنوان بهترین تجربه در نظر گرفته نشده است. تصمیم به صرف نظر از میزبانی رایگان وب، کمک می کند تا شماری از مشکلات از میان برداشته شوند. از همه مهم تر، احتمال اجبار یک وب گاه (وب سایت) NA به تبلیغ یا برقراری لینک (پیوند) با سایت های نامناسب است. میزبانی رایگان وب و همچنین مقدار محتوایی که یک سایت می تواند برای خود در نظر بگیرد را محدود می سازد. استفاده از میزبانی رایگان وب، اغلب دلیل واضحی است برای اینکه :

روابط عمومی NA,فصل ده,فصل دهم,گمنامی در اینترنت na

چرا سرانجام سایتهای محلی NA به تبلیغات ختم می شود. اجازه قرار گرفتن تبلیغات در سایت NA می تواند تداعی کننده وابستگی NA با سازمانهای خارجی باشد. هنگامی که نواحی بر روی محتوای تبلیغات خود که ممکن است بر روی سایت قرار بگیرد نظارتی ندارند، مشکل تداعی وابستگی احتمالاً منجر به مناقشه می شود.روابط عمومی NA,فصل ده,فصل دهم,گمنامی در اینترنت na

 • ناحیه نیازمند است ملاحظه نماید که وب گاه (وب سایت)، عرصه ای عمومی است و لازم است اطلاعات موثق، بصورت محرمانه نگهداری شوند. نواحی دارای رمز عبور کاربری می توانند با فضای خصوصی و محرمانه، در یک وب گاه (وب سایت) عمومی خدمت نمایند (پوشیده و محرمانه، با امنیتی یکی نبوده – وب گاه (وب سایت) های امنیتی می توانند سودمند باشند اما نیازمند مدیریت و هزینه بیشتری می باشند). برای مثال: خلاصه دست نوشته ها و گزارشات جلسات شامل اسامی و اطلاعات تماس اعضاء بهتر است که توسط رمز عبور، محرمانه نگهداری شوند.
 • در تلاش برای ایمن کردن هر چه بیشتر وب گاه (وب سایت)، خدمتگزاران مورد اعتماد باید اطمینان داشته باشند که از رمزهای عبور اطلاع دارند، در آن صورت اگر خدمتگزار مورد اعتمادی کمیته را در شرایط نامطلوبی ترک کند، ناحیه می تواند رمز عبور وب گاه (وب سایت) را تغییر دهد. همچنین می توان با ایجاد وب گاه (وبسایت)ی ساده همراه با رمزگذاری کمتر و عدم استفاده از میزبانی رایگان وب، مسائل  مشکلات امنیتی را کاهش داد.
 • نواحی با در نظر گرفتن اینکه آیا اگر یک لینک (پیوند) در جهت پیشبرد هدف اصلی NA باشد، می توانند به آن لینک (پیوند) شوند، تصمیم گیری نمایند. برای مثال: سایت هایی که دربرگیرنده راهنمای نقشه جلسات می باشند، اغلب توسط وب گاه (وب سایت) NA با اطلاعیه ای که وابستگی NA را به آن سایت تکذیب می نماید، مورد استفاده قرار می گیرند.
 • یک راه برای فراهم نمودن لینک (پیوند) با دیگر نواحی و مناطق NA، متصل شدن به صفحه لینک (پیوند) های منطقه ای خدمات جهانی NA (http://www.na.irg/links-toc.htm) می باشد. با پیوند به این وب گاه( وب سایت)، ناحیه نیازمند به استفاده از منابع انسانی خود برای بررسی و تأیید مرتب لینک (پیوند) ها نمی باشد.
 • یک کمیته خدماتی ممکن است مایل باشد در مورد اینکه چه سازمانهایی با سایت محلی NA لینک (پیوند) هستند، تحقیق کند. اطمینان حاصل نمودن از به روز و دقیق بودن اطلاعات در مورد NA توسط پیگیری سایت هایی که با ما لینک (پیوند) هستند، یکی از بهترین روشهای تقویت روابط عمومی می باشد.

روابط عمومی NA,فصل ده,فصل دهم,گمنامی در اینترنت na

نام دامنه/مالکیت وب گاه (وب سایت) و پاسخگویی

 • جهت اطمینان از ادامه کار، دامنه وب گاه (وب سایت) می بایست متعلق به همان بخش از ساختار خدماتی بوده و هزینه آن نیز پرداخت شود. بودجه ناحیه می تواند به گونه ای برای این کار اختصاص داده شود که منابع جاری کافی جهت راه اندازی و نگهداری سایت، تأمین باشد.
 • از آنجایی که نهایتاً ناحیه در مورد وب گاه (وب سایت) NA پاسخگو می باشد، به جای آنکه و ب گاه (وب سایت) وابسته به یک خدمتگزار مورد اعتماد خاصی باشد لازم است آن بخش از ساختار خدماتی، خود را به عنوان مسئول موجود وب گاه (وب سایت) معین کند. با ارائه نشانی پست الکترونیکی، یک ناحیه معمولاً می تواند خود را به عنوان نقطه پاسخگویی، تعیین کند (این روند شبیه به افتتاح حساب بانکی به نام ناحیه، است ). داشتن یک وب گاه (وب سایت) متعلق به ساختار خدماتی، اجازه می دهد اصل چرخش در خدمتگزاران مورد اعتماد را رعایت نموده و هر گونه شبهه ای درمورد مالیکت سایت از بین برود.
 • نشانی پست الکترونیکی نیز نیازمند تعلق به کمیته است. لازم است خدمتگزاران مورد اعتماد دارای مسئولیت بررسی و پاسخگویی مرتب به نامه ها باشند. اگر ناحیه ایمیل یا نامه الکترونیکی دریافت می کند، اعضاء می توانند به گونه ای پاسخ دهند که فرستنده مطلع گردد یک عضو در حال دریافت و بررسی اطلاعات درخواستی آنها بوده و در اسرع وقت به ایمیل(نامه الکترونیکی) آنها پاسخ خواهند داد. تقاضاها می تواند توسط کمیته خدماتی ناحیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم به خدمتگزاران مورد اعتماد و یا کمیته مورد نظر ارجاع داده می شود.
 • در شکل گیری نواحی که کمیته رسمی خدماتی ناحیه وجود ندارد، گروهی از معتادان می توانند مسئولیت وب گاه (وب سایت) محلی NA را به عهده بگیرند. تصمیم گیری یک گروه از معتادان در مورد وب گاه (وب سایت) محلی NA، اغلب رویکردی محتاطانه برای واگذاری مسئولیت به جای به دوش کشیدن آن توسط یک فرد است.

روابط عمومی NA,فصل ده,فصل دهم,گمنامی در اینترنت na

مسئولیت های وب دار (مسئول سایت)

 • ناحیه می تواند مسئولیت هایی که به وب دار تفویض خواهد نمود را به وضوح مشخص کند. در تشریح نقش وب دار، ناحیه همچنین نیازمند قید کردن پاسخگویی وب دار به ناحیه می باشد.
 • اعضاء ناحیه می توانند با روالی منظم، بازبینی وب گاه (وب سایت) ناحیه را در دستور العمل خود قرار دهند به نحوی که که از پاسخگویی به نیازهای ناحیه توسط وب دار، اطمینان حاصل نمایند.
 • همانگونه که در قسمتهای قبلی این فصل عنوان گردید، وب گاه (وب سایت) ی به بهترین وجه در خدمت ناحیه است که خدمتگزاران مورد اعتماد قادر باشند، آنرا به سادگی در اختیار یکدیگر قرار دهند. اگر حفظ و نگهداری یک وب گاه (وب سایت) مشکل باشد، ممکن است یافتن خدمتگزاران مورد اعتمادی که توانایی قبول آن تعهد خدماتی را دارند، به سختی صورت گیرد.
 • یک ناحیه ممکن است تمایل داشته باشد مسئولیت وب را در میان خدمتگزاران مورد اعتماد، تقسیم نماید. به عنوان مثال، مسئول کمیته که مشخص نیست آیا مهارتهای فنی لازم جهت نگهداری وب را دارا می باشد یا خیر، می تواند به عنوان مسئول تأیید و به روز نمودن اطلاعات ارسالی به وب گاه (وب سایت) باشد. سایر خدمتگزاران مورد اعتماد یا اعضای کمیته که مسئولیت هایی از طرف کمیته به آنها تفویض شده است، می توانند جنبه های فنی وب گاه (وب سایت) را مدیریت نمایند.

روابط عمومی NA,فصل ده,فصل دهم,گمنامی در اینترنت na

بحث وتحلیل چالشهای شناخته شدۀ فن آوری اینترنت

اعضای NA اغلب بطور خودسرانه اقدام به انتشار مطالب از طریق وب گاه (وب سایت) های شخصی خود می نمایند. یک توضیح هشدار دهنده (چنانچه در فصل دوم تأکید شد) جلوگیری از بیان اینکه یک شخص عضو NA است، می باشد. استفاده از کلماتی چون “بهبودی” و “برنامه دوازده قدمی” می تواند به یک سایت کمک کند که از مشتبه شدن آن با سایت ناحیه یا منطقه معتادان گمنام، جلوگیری شود.

همانگونه که ناحیه یا منطقه از انتشار تصاویر اعضاء در وب گاه (وب سایت) خود ممانعت به عمل می آورد، اگر عضوی از اسم NA در وب گاه (وب سایت) شخصی خود استفاده نموده، در آنصورت بکار نبردن تصویر اعضاء در آن سایت از اهمیت ویژه ای برخوردار     می باشد،. استفاده از تصاویر اعضایی که با NA همکاری دارند، اصل گمنامی را خدشه دار می کند. اگر این تصاویر در یک سایت شخصی استفاده می شود به دلایل فوق، نام NA نباید ذکر گردد.

شنیده شدن صدای افراد در وب نمی تواند گمنامی ما را مانند تصاویر، زیر سؤال ببرد. بعضی از وب گاه (وب سایت) های NA مشارکتهای اعضاء را منتشر می کنند تا پیام NA بتواند توسط وب گاه (وب سایت) در سرتاسر جهان قابل دسترس باشد. به نظر می رسد این رویکرد، گمنامی اعضاء را بهتر از تصویر یا فیلم حفظ می نماید. اگر یک عضو شرکت کردن در مشارکتی که توسط وب قابل دسترس است را انتخاب کند، مهم است به یاد داشته باشد که آن مشارکت ممکن است در معرض عموم قرار بگیرد. همچنین ممانعت از توصیف تصویریِ اعتیاد فعال در مشارکتهای ارسالی در وب، از ارزش قابل ملاحظه ای برخوردار است.

مهم است به خاطر داشته باشیم که گمنامی شخصی، بصورت پخش مستقیم با گمنامی در یک جلسه NA متفاوت می باشد.

مهم است به خاطر داشته باشیم که گمنامی شخصی، بصورت پخش مستقیم با گمنامی در یک جلسه NA متفاوت می باشد. در اغلب موارد، ارتباطات اینترنتی می تواند به ردیابی کاربر یا رایانه شخصی وی منجر شده و برای افراد و یا سازمانهای خارجی قابل دسترس گردد (مگر در مواردی که رمز گذاری پیچیده یا سایر فناوری ها مورد استفاده قرار گیرند). در تلاش برای حفظ اطلاعات خصوصی به دور از دسترس عموم، لازم است صفحات پیام یا اتاقهای گفتمان (چَت روم) که برای جلسات پخش زنده (آنلاین) و یا خدمات تبادل نظر مرتبط، مورد استفاده قرار می گیرند، می بایست به محرمانه ترین شکل انجام شود. بدان ترتیب، دیگران قادر به دیدن تاریخچه و یا ارسال نظر به این تالارهای گفتمان (فروم ها) نخواهند بود. رمزهای عبور و یا دیگر سامانه ها مانند ارسال پیام های مستقیم، امکان ایجاد سطح امنیتی را فراهم می آورند. هنگامی که گمنامی شخصی و تصویر عموم راجع به NA را مد نظر قرار می دهیم، مهم است که به خاطر بسپاریم که نظرات ارسالی و پیامهای عمومی به معنای این است که هر چیزی که به صورت پخش زنده (آنلاین) ارسال شده، می تواند توسط هر کاربر اینترنتی در جهان، برای مقطع زمان طولانی، قابل رؤیت باشد.

روابط عمومی NA,فصل ده,فصل دهم,گمنامی در اینترنت na

اجرایی نمودن طرحها

موارد استفاده از فناوری اینترنت و وب گاه (وب سایت) های NA

 

فهرست ذیل شامل مثالهایی است که چگونه نواحی و مناطق از وب برای ارتباط با یکدیگر و عموم، استفاده نموده اند:

 • یکی از مهمترین موارد استفاده از فناوری اینترنت، تأمین اطلاعات در مورد NA می باشد. وب گاه (وب سایت) ها، اغلب اولین نگاه اجمالی هر شخص به محتوای برنامه NA خواهد بود – اعم از اینکه بیننده، یک حرفه ای، عضوی از خانواده یک معتاد و یا معتادی در تلاش برای یافتن جلسه باشد. هنگامی که در مورد نحوه مدیریت اطلاعات یک وب گاه (وب سایت) تعمق می کنیم، مهم است به یاد داشته باشیم که اطلاعات غلط می تواند بدتر از بی اطلاعی محض باشد.
 • یکی دیگر از موارد استفاده از فناوری اینترنت در NA، ارتباط بین بخشهای خدماتی است. تالارهای گفتمان، اتاقهای گفتگو (چت روم ) و فهرستهای پست الکترونیکی، همگی مشترکاً برای برپایی جلسات خدماتی، به خصوص در نواحی با وسعت و فواصل جغرافیایی زیاد، مورد استفاده قرار می گیرند. تالار گفتمان مستقیم، به نوعی شبیه به گردهمایی خدماتی هستند با این تفاوت که صندلی و گرداننده ندارند – در صورتیکه دستور کار معینی وجود نداشته باشد، تمرکز می تواند به سادگی از بین برود. در نشانی فهرستهای پست الکترونیکی می توان به جای تکیه بر نام افراد، بر روی عناوین خدماتی تکیه کرد- به عنوان مثال، vicechair@thebiggestheartofNAarea. این کار اجازه می دهد چرخش خدماتی مستمر در هنگام تغییر خدمت گزاران انجام پذیرد. گمنامی اعضاء در این تالارهای گفتمان را می توان بوسیله استفاده از فرایند ثبت نام یا استفاده از رمز عبور محافظت نمود.
 • اگر ناحیه به قرار دادن مستقیم (آنلاین) نشریات NA، تمایل دارد لازم است این کار را با لینک (پیوند) شدن به وب گاه (وب سایت) na.org به انجام برساند. یک ناحیه نمی بایست اقدام به طراحی و چاپ مجدد و قرار دادن هیچ یک از نشریات دارای حق چاپ و نشر انجمن، شامل قدمها و سنتها، خواندنیها، تک برگی (پمفلت) ها، و نقل قولهای طولانی، نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مالکیت دارائی های فکری و معنوی انجمن، از سایت www.na.org دیدن نمائید.روابط عمومی NA,فصل ده,فصل دهم,گمنامی در اینترنت na
 • اگر ناحیه ای در صدد قرار دادن اطلاعات تأیید نشده انجمن از جمله آگهی ها یا خبرنامه های محلی باشد، خدمتگزاران مورد اعتماد ممکن است تمایل داشته باشند از چگونگی امکان تأثیر اینگونه اطلاعات بر روی تصویر (وجهه) عمومی NA، مطلع شوند. ممکن نیست سلیقه های یک عضو در انتخاب مطالب منتشر شده، همیشه همان اطلاعاتی باشد که یک ناحیه مایل به ارائه عمومی آن است. وجدان گروه وسیله خوبی برای تصمیم گیری در مورد ارسال یا عدم ارسال مطالب تأیید نشده انجمن در وب گاه (وب سایت) های محلی می باشد.
 • گروههای که به زبانهای مختلف گفتگو کرده، مانند اعضایی که در کشورهای مختلفی از سرتاسر دنیا زندگی و به زبان اسپانیولی صحبت می کنند، برای برقراری ارتباطاتی نظیر کارگاههای خدماتی و فعالیتهای ترجمه ای، از وب استفاده نموده اند. روابط عمومی NA,فصل ده,فصل دهم,گمنامی در اینترنت na
 • برخی نواحی، اطلاعات بایگانی شده مانند طرحهای اجرا شده خدماتی یا اطلاعات تماس خدمتگزاران مورد اعتماد را در پایگاه داده های خود، نگهداری می کنند. با این وجود یک ناحیه تمایل خواهد داشت، از شخصی که مسئول ایجاد پایگاه داده ها است، تقاضا کند مسئولیت انتقال پذیری و سهولت دسترسی به اطلاعات توسط دیگر خدمتگزاران مورد اعتماد را به عهده بگیرد. لازم است از هر گونه اطلاعاتی که در پایگاه داده ها وجود دارد نسخه پشتیبان تهیه شده و آنرا نه در دیسک سخت (هارد دیسک) یک فرد خاص، بلکه در مکانی با دسترسی آسان و قابلیت استفاده از آن اطلاعات با فناوری معمول و متداول، ذخیره گردد. بایگانی و به روز نمودن اطلاعات موجود در پایگاه داده ها، به حفظ سوابق مربوط به عملکرد کمیته ها کمک خواهد نمود. بیاد داشتن هدف از نگهداری و شناخت مخاطب می تواند به تصمیم گیری ناحیه در مورد نحوه مدیریت پایگاه داده ها کمک نماید. روابط عمومی NA,فصل ده,فصل دهم,گمنامی در اینترنت na
 • برخی از جلسات پخش زنده (آنلاین) NA در اتاقهای گفتگو و برخی دیگر از طریق فهرستهای پست الکترونیکی انجام می پذیرد. یک بار دیگر نیاز است که گمنامی عضو توسط فرایند ثبت نام یا دیگر روشهای اینترنتی حفظ شود. مهم است به یاد داشته باشیم جلسات پخش زنده (آنلاین) NA، ممکن است در معرض دید عموم قرار گیرند و توانایی بالقوه در تأثیر بر روی آگاهی عموم در مورد NA را دارا باشند. یکی از خطرات پنهانی که جلسه پخش زنده (آنلاین) می تواند داشته باشد، گفتگوی افراطی و بی هدفی است که به نظر می آید به سمت تحقق هدف اصلی NA حرکت نمی کند.

فناوری اینترنت ابزاریست در دسترس که به اعضای NA اجازه می دهد با یکدیگر و با عموم به روشهایی که قبلاً غیر ممکن   می نمود، در ارتباط باشند. صرف مقداری زمان برای بحث و تبادل نظر و برنامه ریزی در جهت نحوه استفاده بهینه از این فناوری،می تواند کمک کند اطمینان حاصل نمائیم، اطلاعاتی را که با یکدیگر به اشتراک گذاشته و در معرض عموم قرار می دهیم موثق، هدفمند و آموزنده باشد.

روابط عمومی NA,فصل ده,فصل دهم,گمنامی در اینترنت na

منابع

 • الگوی طراحی صفحه اصلی سایت
 • مراحل ساختن یک وب گاه (وب سایت)

 

دانلود فایل کامل فصل دهم روابط عمومی انجمن معتادان گمنام ایران :

 

دانلود خبرنامه apf

 

Visits: 118

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!