رنجش ها قاتل بهبودی هستند!,رنجشهای بزرگ از خانواده,رنجش,لیست قدم چهار,پذیرش در قدم چهار

رنجش ها قاتل بهبودی هستند!

رنجش ها قاتل بهبودی هستند!,رنجشهای بزرگ از خانواده,رنجش,لیست قدم چهار,پذیرش در قدم چهار

هنگامی که من قدم چهارم خودم را کار میکردم، راهنمایم مرا به سوی رنجش های قدیمی که ممکن بود داشته باشم، راهنمایی کرد. من ابتدا متوجه رنجشهای بزرگ از خانواده، همکاران و دوستانم شدم. اما هر چه بیشتر در آن قدم فرو می رفتم. بیشتر درک می کردم که دامنه این رنجشها به بسیاری از افراد در گذشته من، و حتی افرادی که آنها را نمی شناسم یا به سختی می شناسم، کشیده می شود. برای مثال فهمیدم که از افرادی که در برنامه از من پاکی بیشتری داشتند، رنجش دارم. من از افرادی که از من باهوش تر بودند، پول بیشتری داشتند یا حتی خوش تیپ تر بودند، رنجش داشتم. من از زنان جذابی که به من توجه نکرده بودند، رنجش داشتم و لیست من همین طور ادامه می یافت.

با پذیرش آنها، من قادر شدم تا پایه و اساس رنجش هایم و نقش خود را در آنها را جستجو کنم. بسیاری از رنجش هایم، مانند آنهایی که ذکر کردم، احمقانه بودند و ریشه در ترسها و نبود خویشتن پذیری من داشتند. برخی نیز عمیق تر بودند. من با این که بیش از بیست سال پیش از همسر سابقم جدا شده بودم، اما رنجش بزرگی از او را با خود حمل می کردم. اساس این رنجش بسیار پیچیده بود. واضح است که نوشیدن الکل و مصرف مواد مخدر، برای نابودی ازدواج ما کافی بود اما دودلی و غر زدنها و حسادت او نیز نقش مهمی در آن داشت. ازدواج ما هرگز یک ازدواج سالم نبود. تصور کنید: ما اولین شبی که یکدیگر را دیدیم، روابط خصوصی برقرار کردیم. اما از این ازدواج فرزندی نیز بوجود آمد و در آن عشق واقعی هم بود و همین باعث شد که من از رفتن او بسیار آزرده شوم. احساس نا امنی و ناامیدی در مواجهه با تنهایی، مرا چنان افسرده کرد که می خواستم با مصرف زیاد خود را خاموش کنم و یا با نوشیدن زیاد همه چیز را فراموش کنم.رنجش ها قاتل بهبودی هستند!,رنجشهای بزرگ از خانواده,رنجش,لیست قدم چهار,پذیرش در قدم چهار

با کارکردن قدم چهار من فهمیدم که چگونه فرایند پالایش، واقعاً کار می کند. کارهایی بود که همسر سابقم کرده بود و به من صدمه زده بود و من هنوز به خاطر آنها از دست او عصبانی بودم. من هرگز بر رنجشهایم از او که همیشه مرا متهم به خیانت هایی می کرد که هرگز انجام نداده بودم و به خاطر مرد دیگری که با او رابطه داشت، مرا ترک کرد، غلبه نکرده بودم. با این حال دریافته ام که در مقابل این رنجشها عاجز و ناتوانم. گرچه عصبانیت من در آن زمان ممکن است قدری توجیه داشته باشد، اما تنها کاری که امروز می توانم انجام دهم، توجه به رفتار خود در زمان ازدواج است. زیرا من قادر به تغییر گذشته یا نقش او نیستم. پس کاری که توانستم انجام دهم، اعتراف به نقش خود در شکست ازدواج و زدودن رنجشها با پذیرش است. با انجام این کار من متوجه شدم که بیشتر تزلزل و ترس او ریشه در رفتارهای من داشت. با رفتاری بر اساس اعتیاد فعال، من محیطی را ایجاد کرده بودم که هیچ زندگی زناشویی سالمی نمی توانست در آن رشد کند. هنگامی که به روشنی به نقش خود نگاه می کنم از این که همسر سابقم آن زمان طولانی مرا تحمل کرده بود، شگفت زده می شوم! امروز من او را به هیچ عنوان یک بیگناه نمی دانم، اما به خاطر بدیهایی که فکر می کنم در حق من کرده، او را می بخشم.

به تدریج من همین کار را برای تمام کسانی که در لیست رنجشهای خود داشتم، انجام دادم و نتیجه آن شگفت آور بود. بار سنگینی از روی شانه هایم برداشته شد و من قادر به رهایی از نفرتی شدم که برای سالهای سال مرا آزار داده بود.رنجش ها قاتل بهبودی هستند!,رنجشهای بزرگ از خانواده,رنجش,لیست قدم چهار,پذیرش در قدم چهار

بعد از این که این لیست خسته کننده را تمام کردم، راهنمایم گفت: که حالا نیاز است تا خود را ببخشم. تا آن روز من خاطراتی داشتم که با یاد آوری آنها به شدت خود را سرزنش می کردم. گر چه آنها سی سال پیش یا حتی بیشتر اتفاق افتاده بود و افراد دیگری که درگیر آن بوده اند، قطعا تمام آن را فراموش کرده بودند. این اضطراب و ترس، بخش بزرگی از زندگی ام را در بر گرفته بود و من ساعتهای بی شمار و انرژی فکری زیادی را صرف وقایع گذشته میکردم. وقایعی که نمی توانستم آنها را تغییر دهم. امروز می توانم بگویم که برای بیشتر آن اتفاقات، من به توصیه راهنمایم عمل کرده و خود را بخشیده ام. زندگی امروز من هنوز فاصله زیادی با یک زندگی عالی دارد، اما قطعا پیشرفتهایی نیز کرده ام.

من برای دومین بار نوشتن ترازنامه قدم چهارمم را تمام کرده ام. تفاوت بین ترازنامه اول و دوم من بسیار چشمگیر است. دربار دوم، من به بخشهای عمیق تری رسیدم و رنجشهایی را کشف کردم که در بار اول حتی متوجه آنها هم نشده بودم، با این حال لیست رنجش هایم بطور قابل توجهی از بار اول کوتاه تر بود. قدمها مرا قادر کرده تا به این باور برسم که سلامت عقل می تواند به من باز گردد. با کار کردن روی رنجشهایم من از بار گذشته رها شده ام، باری که همیشه بر روی دوشم بود. از تو سپاس گزارم، انجمن معتادان گمنام!

نویسنده: گمنام

مترجم: مسعود ن

سایت اینترنتی انجمن معتادان گمنام جنوب غربی آریزونا

پیام بهبودی . پاییز 1387

رنجش ها قاتل بهبودی هستند!,رنجشهای بزرگ از خانواده,رنجش,لیست قدم چهار,پذیرش در قدم چهار

 

Visits: 427

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!