رابطه عاشقانه و بهبودی,فقط برای امروز 15 آذر,زندگی هر معتاد,زمینه لغزش,در برابر قدرت اعتیاد

رابطه عاشقانه و بهبودی (فقط برای امروز 15 آذر)

رابطه عاشقانه و بهبودی,فقط برای امروز 15 آذر,زندگی هر معتاد,زمینه لغزش,در برابر قدرت اعتیاد

روابط می تواند حوزه شدیداً دردناکی باشد .

کتاب پایه

***

 

عشق برای برخی از ما مانند اکسیر است. هیجان یک رابطه عاشقانه جدید، فریبندگی داشتن رابطه‌ای صمیمی، احساس آزادی حاصل از اجازه دادن به خود برای آسیب پذیر شدن، همه اینها عواطف قدرتمندی هستند. اما نمی توانیم فراموش کنیم که ما فقط از اعتیاد رهایی موقتی روزانه پیدا کرده ایم. حفظ این رهایی موقتی روزانه باید در زندگی هر معتاد در حال بهبودی بالاترین اولویت باشد.

ممکن است در رابطه خود شدیداً درگیر شویم. ممکن است دوستان قدیمی و راهنمای خود را در این فرآیند فراموش کنیم.

سپس، وقتی اوضاع وخیم می شود، اغلب احساس می کنیم دیگر نمی توانیم با افرادی که قبل از رابطه عاشقانه ما به ما کمک کردند، ارتباط برقرار کنیم. این باور می تواند زمینه لغزش را فراهم کند. از طریق انجام برنامه خود و حضور در جلسات به طور مداوم، اطمینان حاصل می کنیم که حتی وقتی عمیقاً در رابطه ای عاشقانه غرق شده ایم، شبکه ای از بهبودی را در اختیار داریم.

تمایل ما برای برقراری رابطه عاشقانه طبیعی است. اما نباید فراموش کنیم که بدون برنامه خود، حتی سالم ترین رابطه نیز ما را در برابر قدرت اعتیاد حفظ نمی کند.

***

رابطه عاشقانه و بهبودی,فقط برای امروز 15 آذر,زندگی هر معتاد,زمینه لغزش,در برابر قدرت اعتیاد

فقط برای امروز: به خاطر تمایل خود به برقراری رابطه عاشقانه، بهبودی را نادیده  نخواهم گرفت.

Views: 647

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!