در میان گذاشتن آنچه که داریم,فقط برای امروز 10 بهمن,درخشش بهبودی,تاریکی بیماری اعتیاد در دوران بهبودی،

در میان گذاشتن آنچه که داریم (فقط برای امروز 10 بهمن)

در میان گذاشتن آنچه که داریم,فقط برای امروز 10 بهمن,درخشش بهبودی,تاریکی بیماری اعتیاد

باید به رایگان و با شکرگزاری آنچه به رایگان و با شکرگزاری به ما داده شده است را در میان بگذاریم .

کتاب پایه

***

در دوران بهبودی، هدایای بسیاری دریافت می کنیم، شاید از بین این هدایا یکی از بزرگترین آنها، بیداری روحانی است که با قطع مصرف آغاز می شود و هر روز با به کار بردن قدمها در زندگی مان تقویت می شود.

جرقه حیات دوباره ای که در درون ما ایجاد می شود، نتیجه مستقیم رابطه جدید ما با نیرویی برتر است، رابطه ای که با به کار بردن قدمهای دوازده گانه در زندگی آغاز می شود و گسترش می یابد.

به تدریج که برنامه خود را دنبال می کنیم، درخشش بهبودی، تاریکی بیماری ما را از بین می برد.

یکی از راه هایی که سپاسگزاری خود را از هدایای بهبودی ابراز می کنیم، کمک به دیگران برای به دست آوردن چیزی است که خود به دست آورده ایم، این کار را می توانیم به روش های مختلفی انجام دهیم: با مشارکت کردن در جلسات، برقراری تماس های قدم دوازدهم، پذیرفتن تعهد نسبت به راهنمای دیگران شدن یا داوطلب شدن برای خدمت در کمیته بیمارستان‌ها و زندان‌ها، خطوط تلفنی و غیره… زندگی روحانی که در بهبودی به ما اعطاء می شود، مستلزم شکرگزاری است، زیرا تنها با دادن آنچه که داریم، می توانیم آن را حفظ کنیم.

***

در میان گذاشتن آنچه که داریم,فقط برای امروز 10 بهمن,درخشش بهبودی,تاریکی بیماری اعتیاد

فقط برای امروز : وقتی هدیه بهبودی را در میان می گذارم، این هدیه گسترش می یابد. کسی را پیدا می کنم تا این هدیه را با او در میان بگذارم.

 ارتباطات کلید سنت نهم است,مفهوم خدماتی انجمن,خدمات در NA,گر

Visits: 515

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!