خودمان بودن,فقط برای امروز 8 مهر,همدردی مورد نیاز,قدم کار می کنیم,مشارکت تجربیات

خودمان بودن (فقط برای امروز 8 مهر)


خودمان بودن (فقط برای امروز 8 مهر)

خودمان بودن,فقط برای امروز 8 مهر,همدردی مورد نیاز,قدم کار می کنیم,مشارکت تجربیات

«ارزش واقعی ما در خود بودن است.»

کتاب پایه

خودمان بودن,فقط برای امروز 8 مهر,همدردی مورد نیاز,قدم کار می کنیم,مشارکت تجربیات

***

به دفعات سعی کرده ایم انتظارات اطرافیان خود را برآورده سازیم. شاید با این باور بزرگ شده باشیم که اگر در مدرسه نمرات خوبی کسب کنیم، اتاق خود را تمیز نگه داریم یا به طرز خاصی لباس بپوشیم، افراد خوبی هستیم. بسیاری از ما همیشه برای اینکه احساس تعلق کنیم و مورد عشق واقع شویم، وقت زیادی را سعی در سازگار کردن خود می کردیم. با این وجود، ظاهراً هرگز از عهده این کار برنیامدیم.  

اکنون در دوران بهبودی همان طور که هستیم، پذیرفته شده ایم. ارزش واقعی ما نسبت به دیگران در خود بودن است. وقتی قدمها را کار می کنیم، یاد می گیریم که خود را همان طور که هستیم، بپذیریم. وقتی این اتفاق می افتد، آزادی لازم برای تبدیل شدن به فرد دلخواه خود را به دست می آوریم.

هر یک از ما ویژگی های خوب زیادی داریم که می توانیم با دیگران در میان بگذاریم. تجربیات ما اگر صادقانه به مشارکت گذاشته شود، به دیگران کمک می کند همدردی مورد نیاز خود برای شروع بهبودی را به دست آورند. پی می بریم که همه ما هدایای ویژه ای برای عرضه به اطرافیان خود در اختیار داریم.

***

فقط برای امروز:  تجربه من در بهبودی بزرگترین هدیه ای است که می توانم به معتاد دیگری ببخشم. تجربه خود را صادقانه با دیگران در میان می گذارم.

خودمان بودن,فقط برای امروز 8 مهر,همدردی مورد نیاز,قدم کار می کنیم,مشارکت تجربیات

 

Views: 100

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!