خبر نامه خدمات جهانی (فصل 14 شماره 4 جولای ۲۰۲۱)

خبر نامه خدمات جهانی,فصل 14 شماره 4 جولای ۲۰۲۱,وضعیت وخیم معتاد,پروژه های جدید NA,دسترسی معتادان

خبر نامه خدمات جهانی معتادان گمنام فصل چهاردهم – شماره چهار جولای ۲۰۲۱

 

یادداشت های سریع :

ما به ده هزار دنبال کننده در اینستاگرام نزدیک میشویم narcoticsanonymous@ و این یک رقم جادوئی در اینستاگرام است. با ده هزار دنبال کننده می توانیم لینک های زنده را بر روی پست ها قرار دهیم ، لطفا ما را دنبال کنید اگر هنوز این کار را نکرده اید و کمک کنید تا به بالای صفحه ارتقا پیدا کنیم .

خبر نامه خدمات جهانی,فصل 14 شماره 4 جولای ۲۰۲۱,وضعیت وخیم معتاد,پروژه های جدید NA,دسترسی معتادان

هفته PR

اولین هفته کامل در ماه ژوئن ، جوامع از سراسر دنیا رویدادهائی را برای بالا بردن سطح آگاهی اعضاء در مورد خدمات PR همچنین اطلاع رسانی به عموم در مورد NA را برنامه ریزی کرده اند.

خبر نامه خدمات جهانی,فصل 14 شماره 4 جولای ۲۰۲۱,وضعیت وخیم معتاد,پروژه های جدید NA,دسترسی معتادان

روز اتحاد

چهارم سپتامبر که اعلانیه های آن در WWW.na.org/nawsevents بارگزاری شده است ، برای خواندن دعای آرامش در سراسر دنیا در ساعت ده صبح بوقت پاسیفیک به سایر معتادان بپیوندید.

خبر نامه خدمات جهانی,فصل 14 شماره 4 جولای ۲۰۲۱,وضعیت وخیم معتاد,پروژه های جدید NA,دسترسی معتادان

به روز شده های مالی

بیش از یکسال از بروز بیماری همه گیر می گذرد ، امور مالی همچنان مهمترین اخبار ما هست .

اول خبر های خوب : برای اولین بار طی ده ها سال ، اعانات در سال مالی گذشته نشان دهنده ۲۵ درصد از کل در آمد ما است که این ده درصد بیشتر از سال قبل بوده و قدر دانی ما در این رابطه بی حد و مرز می باشد.

با تشکر از تمام کسانی که اعانه کرده اند و ما را یاری نمودند تا بتوانیم طی ۱۶ ماه گذشته روی پای خود بایستیم اعضای NA نشان دادند که در بحرانها عملکرد خوبی دارند . اعانات بیشتر از آن چیزی است که قبلا بوده است ، اگرچه این فقط بخشی از داستان است .

فروش نشریات رو به نقصان دارد و برای ما مدتها طول خواهد کشید تا بحران مالی سال گذشته را بازسازی نمائیم. تا وقتی که جلسات رو در روی NA در سراسر دنیا دوباره بازگشائی شود انتظار نداریم فروش نشریات مان مانند سالهای قبل باشد .

بدون اعانات اعضاء ، گروه ها و بدنه های خدماتی ، ما در وضعیت وخیمی خواهیم بود. ذخایر ما در حال حاضر عملکرد ما را حفظ کرده و ایجاد مجدد آنها منوط به بازیابی زمینه هائی است که از دست داده ایم .

بنا براین ، همه اینها برای تشکر از شما و ادامه آن است . ما هنوز اعتقاد داریم که پوشش نقره ای بیماری پاندمیک کرونا به ما فرصتی داده تا سرانجام در دراز مدت نیاز وابستگی به فروش نشریات برای درآمد زائی را تغییر داده و بسوی آینده و جائی که NA بتواند از طریق اعانات اعضاء ( شامل اعانات گروهها، بدنه های خدماتی و رویدادهای NA ) بسوی خود کفائی گام بردارد.

هدف بلند مدت ما آنست که حداقل بتوانیم هفتاد درصد مخارج خدماتی خود را از طریق اعانات پوشش دهیم و اینکه ما پیشرفت مهم و قابل توجهی در این زمینه داشته ایم . ما تقريبا چهل درصد راه را پیموده ایم که این بسیار عالی است .

مهم است بخاطر داشته باشیم بخشی از دلیل ازدیاد این درصد در سال گذشته ، آنست که ما مجبور شدیم تعداد زیادی از کارکنان خود را تعدیل و یا از کار برکنار نمائیم ، به سفرهای رویدادهای انجمن نرفته و اعزام فردی هیئت امنا و برگزاری جلسات کارگروهی را نیز نداشته ایم .

باقی مانده کادر اداری در طی بیماری پاندمیک بطور کل در حال کار کردن بوده اند. اما دفتر خدمات جهانی WSO در چت ورث برای عموم تعطیل بوده و این تا زمانی است که بتوانیم تعداد کارکنان را بقدر کافی افزایش داده تا قادر باشند نیازهای سفارش دهندگان و سفر ها را برآورده سازند .

ما میتوانیم آینده ای را انتظار داشته باشیم که در آن بتوانیم این فعالیت ها را از سر گیریم و حالت عادی جدیدی را برای خدمات جهانی NA ایجاد نمائیم ، از کمک های شما برای رسیدن به این هدف سپاسگزاریم.

خبر نامه خدمات جهانی,فصل 14 شماره 4 جولای ۲۰۲۱,وضعیت وخیم معتاد,پروژه های جدید NA,دسترسی معتادان

جعبه اهدا

همانگونه که ممکن است از طریق ایمیل های ما آگاه شده باشید، ما کارگزار خدمات مالی خود را تغییر داده ایم ، کارگزار خدمات مالی جدید، پیگیری اعانات را برای اعضاء آسان تر ساخته و به آنها گزینه های بیشتری جهت اعانه مکرر ارائه میدهد.

همچنین این امکان برای مان وجود دارد تا گزینه ای را معرفی کنیم که از طریق آن بتوان به احترام و یا به افتخار کسی در رابط با جشن های یادبود و با احترام به فرد متوفی ، از طریق ارسال کارت در آغوش گیری مجازی ، اعانه پرداخت کرد .

شما می توانید با ارسال یک کارت مجازی بهمراه اعانه ، دوستان خود را مطلع کنید که از آنان تجلیل بعمل آورده اید. فقط کافی است گزینه ارسال عشق در WWW.Taorg/contribute را کلیک نمائید..

خبر نامه خدمات جهانی,فصل 14 شماره 4 جولای ۲۰۲۱,وضعیت وخیم معتاد,پروژه های جدید NA,دسترسی معتادان

کنفرانس خدمات جهانی ۲۰۲۲ – 2022 WSC

هیئت امنا و اعضای شرکت کننده در کنفرانس در حال بحث و گفتگو در مورد کنفرانس خدمات جهانی ۲۰۲۲ می باشند که آیا این کنفرانس می تواند بصورت رو در رو برگزار شود یا خیر . ارائه محدودیت های بالقوه سفره ملاحظات بهداشتی و تداوم فشار مالی بر خدمات جهانی از جمله موضوعات این بحث و گفتگو است بدون توجه به مکان و چگونگی برگزاری کنفرانس ، ما در حال بررسی یک صفحه کامل کاری هستیم ، پروژه تصویب شده در سال ۲۰۲۰ که ما بخاطر کمبود بودجه همچنین کمبود نیروی انسانی قادر به انجام کار بر روی آنها نبوده ایم ، به اضافه پیشنهادات گزارش دستور کار کنفرانس CAR که در کنفرانس ۲۰۲۰ مورد بحث و گفتگو قرار نگرفتند که تمام اینها دوباره در کنفرانس ۲۰۲۲ مطرح خواهند شد.

هیئت امنا از مناطق و فرامنطقه ها درخواست کرده تا با مسائل و نگرانی ها در ارتباط باشند زیرا امیدوار است بدون استفاده از پیشنهادات CAR و یا پروژه های جدید بتوانند قطعنامه ها را عملی سازند.

خبر نامه خدمات جهانی,فصل 14 شماره 4 جولای ۲۰۲۱,وضعیت وخیم معتاد,پروژه های جدید NA,دسترسی معتادان

همایش جهانی

ما هنوز در مورد سی و هشتمین همایش جهانی ملبورن – استراليا 38 WCNA اطمینان نداریم ، در حال حاضر قراردادی با مرکز همایش ها برای تاریخ نوامبر ۲۰۲۲ بسته ایم اما همچنین مطمئن نیستیم که محدودیت های سفر و وضعیت بهداشت جهانی به ما اجازه برگزاری همایش را بدهد. ما تا اکتبر سال جاری فرصت داریم تا قرارداد را بدون پرداخت جریمه فسخ کنیم.

تعدادی وجود دارند که حتی اگر شرایط برگزاری همایش ممکن باشد ، تصمیم به برگزاری همایش جهانی در سال ۲۰۲۲ را زیر سئوال می برند. ما توانائی فرامنطقه ها جهت برگزاری همایش جهانی را بسیار جدی میگیریم . برگزاری همایش جهانی توسط فرا منطقه ها بطور چرخشی ، سیاست کنفرانس خدمات جهانی بوده که مراتب و مفاد آن در راهنمای خدمات جهانی NA ذکر شده است .

برنامه چرخشی فعلی ما را بمدت ۲۷ سال به این بخش از راهنمای خدمات جهانی برنگردانده و به همین دلیل هیئت امنا بر این باور است که هرگونه فرصتی می بایستی به برگزاری سی و هشتمین همایش جهانی WCNA داده شود .

خبر نامه خدمات جهانی,فصل 14 شماره 4 جولای ۲۰۲۱,وضعیت وخیم معتاد,پروژه های جدید NA,دسترسی معتادان

جلسات مجازی

با تشکر از همه اعضائی که در برآورد جاری جلسات مجازی شرکت کرده و از ماه مارس الى پایان ماه می ۲۰۲۱ نقطه نظرات شان را برای ما ارسال نمودند.

در کل تعداد ۴۲۳۰ پاسخ از اعضاء گروه ها و بدنه های خدماتی از ۶۲ کشور دریافت نمودیم. همینطور از اعضای داخل ایالات متحده شامل ۴۶ ایالت و پورتوریکو و واشینگتن دی سی برای مان پاسخ ارسال کردند. برآورد به پنج زبان منتشر شده بود : (انگلیسی – ۱۹۵۸ پاسخ) (فارسی – ۸۷۲ پاسخ) (پرتقالی – ۸۵۶ پاسخ) اسپانیایی – ۴۲۱ پاسخ) و (لهستانی – ۱۲۳ پاسخ)

یکی از سئوالاتی که در این برآورد مجازی مطرح شده بود این است : آیا شما معتقد هستید که جلسات مجازی معیارهای یک گروه NA ، آنگونه که در کتابچه گروه ذکر شده را دارا می باشند؟

بین پاسخ دهندگان اتفاق نظر وجود داشت که جلسات مجازی معیارها را برآورده می سازند .

بله : ۳۴۶۶    82%

خیر: ۴۰۷      10%

مطمئن نیستم :357     8%

این برآورد روش مفیدی برای جمع آوری اطلاعات بود . هیئت امنا تتایج را بازبینی خواهد کرد و اگر برای تصمیم گیری در رابطه با جلسات مجازی در کنفرانس توصیه ای داشته باشند، قبل از آنکه آنرا در دستور کار کنفرانس قرار دهنده مراتب را با رابطین مناطق به بحث و گفتگو خواهند گذاشت.

جلسات مجازی در جستجو گر NA ذکر شده ( جستجو با استفاده از وب و یا تلفن در کشور) . هر بدنه خدماتی آزاد است که در مورد گروه های عضو ( نواحی با مناطق ) تصمیم گیری نماید .

این سئوال که آیا جلسات مجازی را می توان بعنوان یک گروه ، در خدمات جهانی NA برسمیت شناخت ، نوع متفاوتی از تصمیم گیری است که باید توسط انجمن NA و صدای واحد رابطین مناطق و فرامنطقه ها و در سطح کنفرانس خدمات جهانی اتخاذ گردد . این بر تصمیم های محلی بدنه های خدماتی مبنی بر شناخت این جلسات بعنوان گروه ها ، نمی بایستی اثر گذار باشد.

شصتمین سالگرد کتابچه سفید و اطلاعات مایملک معنوی انجمن مطالبی را در صفحه WWW.na.org/fipt منتشر کردیم مبنی بر اینکه قصد داریم شصتمین سالگرد انتشار کتابچه سفید ، بوسیله گردآوری همه داستانهای موجود در آن به زبانهای مختلف را در یک نسخه یادبود به زبان انگلیسی منتشر نمائیم دستورالعمل های عملیاتی مایملک معنوی انجمن FIPT به هیئت امنا این اجازه را میدهد تا با اعلان ۱۲۰ روزه به انجمن ، نشریات تائید شده را بطور گزیده ای بسته بندی یا بسته بندی مجدد نماید .

ما اعلانيه ها را در ۲۵ ژوئن برای لیستی شامل بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر ایمیل کردیم تا آگاهی داشته باشند. از آن زمان و ما از چند عضو شنیده ایم تعجب کرده بودند که چگونه است ما تمرکزمان بر روی پروژه های جدیدی است که در کنفرانس خدمات جهانی ۲۰۲۰ مورد تائید قرار گرفته در حالی که منابع لازم برای انجام این کار را در اختیار نداریم و بدنبال انتشار کتابچه سفید برای یاد بود می باشیم. میخواهیم این را شفاف سازی کنیم که شصتمین سالگرد کتابچه سفید یک پروژه نیست و به کار گروه ، بازبینی انجمن ، برآورد و جمع آوری اطلاعات یا پیش نویس داستانهای جدید نیاز ندارد . این به سادگی بسته بندی مجدد مطالبی است که با استفاده از ترجمه آخرین مورد در رابطه با FIPT که میخواهیم توجه شما را به آن جلب کنیم ، ویدیو های ارسال شده در سایت به آدرس WWW.Da.org/fipt است که توضیح میدهد FIPT چیست و چرا برای تان اهمیت دارد.

خبر نامه خدمات جهانی,فصل 14 شماره 4 جولای ۲۰۲۱,وضعیت وخیم معتاد,پروژه های جدید NA,دسترسی معتادان

ترجمه

در شش ماه ، آخرین باری که از مقالات ترجمه شده در مجله خبری خدمات جهانی گزارش نمودیم ، ۳۸ مورد ترجمه به ۱۸ زبان متفاوت را منتشر کردیم ، از جمله چاپ ششم کتاب پایه به زبانهای فرانسوی ، گرجستانی ، کندائی و کتایجه سفید به زبان تامیلی ما تقریبا دو برابر عناوین ترجمه شده در مقایسه با تعداد قبل از بیماری همه گیر منتشر کردیم . ما توانستیم این دست آورد را با استفاده از منابع خارجی کسب نمائیم که این با تمرکز و تلاش کارکنان در این مورد و با وجود مکث در کارهای دیگر مانند انتشار مجله راه NA به پنج زبان مختلف به انجام رسیده است .

بسیار سپاسگزاریم از همه اعضائی که تلاش میکنند پیام NA را به زبان و فرهنگ خودشان در دسترس معتادان قرار دهند. منابع وب سایت فراموش نکنید که میتوانید الگوهای رفتاری را از بخش رسانه ای صفحه رسانه www.na.org/media دانلود و برای دیگران ارسال نمائید .

همینطور منابعی که در صفحه جلسات مجازی قرار داده شده WWW.na.OTE/virtual و در صفحه خدمات محلی در www.na.org/localresources که تمام اینها بر مبنای یک روند مداوم به روز شده اند ما همچنین در مورد جلسات ترکیبی ، بخشی را در Www.na.orEvirtual ایجاد کرده ایم ، منابع محلی خودتان را که فکر میکنید میتواند مورد استفاده سایرین قرار بگیرد را برای مان ارسال نمائید .

وبینار های انجمن هنگامی که مشغول بازدید از سایت www.na.org/media و صفحه جلسات مجازی در WWW.na.org/Virtual هستید ، گزارشها ، ویدیوها و سایر منابع توسعه انجمن FD و وبینارهای مجازی که در این صفحات بارگزاری شده است را بررسی کنید , شنیدن تلاشها برای رساندن پیام به سراسر دنیا الهام بخش است . ما قصد داریم هر سه ماه یکبار ، یک وبینار متمرکز بر انجمن را برنامه ریزی کنیم . دوست داریم عقایدتان در مورد عناوین مختلف را از شما دریافت نمائیم .مایلید در مورد چه چیزهایی بیشتر بدانید ؟ فکر می کنید گروههای محلی با بدنه های خدمات محلی شما چه چیزی میخواهند یا نیاز دارند ؟ به ما خبر دهید : wb@na.org

خبر نامه خدمات جهانی,فصل 14 شماره 4 جولای ۲۰۲۱,وضعیت وخیم معتاد,پروژه های جدید NA,دسترسی معتادان

گزارش پنل منابع انسانی HRP

درود بر شما از پنل منابع انسانی ، میخواهیم به تمامی شرکت کنندگان در کنفرانس و اعضای واجد شرایط تالار خدمتگزاران جهانی علاقه مند به نام نویسی و داوطلب خدمت در پست های خدماتی جهانی ، یادآوری کنیم که توصیه های مناطق ، فرامنطقه ها و هیئت امنا RBZ در این دوره را در دست داشته باشند. روند نام نویسی ما بزودی آغاز خواهد شد و ما از تسليم مدارک زود هنگام استقبال میکنیم . ضرب العجل ارسال مدارک ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ خواهد بود و اگر در مورد روند RBZ هر گونه سئوالی دارید لطفا به مجله خبری خدمات جهانی شماره دسامبر ۲۰۲۰ مراجعه و آنرا دوباره مرور نمائید ، با این لینک :

www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/nawsnews/en/NN-Dec2020.pdf

همچنین از رابطین درخواست میکنیم از ارسال توصیه نامه نامزدی برای یک عضو توسط شرکت کنندگان در کنفرانس ۲۰۲۰ در این روند خوداری نمایند زیرا بر این باوریم که کنفرانس خدمات جهانی به این روند اعتقاد نداشته و اینگونه نامزدها توسط پنل منابع انسانی مورد ارزیابی قرار نگرفته اند و در طی ۲۰ سال گذشته هیچگاه در کنفرانس خدمات جهانی انتخاب نشده اند.
از عقاید و نقطه نظرات شما استقبال میکنیم worldboard@na.org

دانلود کامل خبرنامه

 

ویرایش و تدوین : انجمن معتادان گمنام – دفتر مرکزی – تیرماه ۱۴۰۰

 

 

Visits: 35

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!