جلسات اداری گروه,جلسه بهبودی,وجدان گروه

جلسات اداری گروه,جلسه بهبودی,وجدان گروه


جلسات اداری گروه

جلسات اداری گروه,جلسه بهبودی,وجدان گروه

بزرگترین مسئولیت یک گروه رساندن پیام بهبودی NA است. گروههای که برای گفتگو وقت صرف می کنند اغلب بهتر می توانند فضایی را ایجاد کنند که در آن بتوان این پیام را به مشارکت گذاشت. گردهم آمدن در جلسات اداری باعث می شود تا اعضا مشکلات گروه را مورد توجه قرار دهند، با یکدیگر در ارتباط بوده و احساس یا درکی از گروه در کل داشته باشند. همچنین جلسات اداری گروه (که گاهی اوقات جلسات وجدان گروه نیز نامیده می شوند) سبب می شود که گروه ها در مورد مسایل اداری گروه به گونه ای گفتگو کنند که باعث شود جلسه بهبودی بر چگونگی رساندن پیام NA تمرکز کند.

 

نمونه ی فرمت برگزاری جلسه ی اداری گروه

جلسات اداری گروه,جلسه بهبودی,وجدان گروه

جلسات اداری گروه معمولا قبل یا بعد از جلسه ی بهبودی برگزار می می شوند تا به این ترتیب جلسه بهبودی بر هدف اصلی خود متمرکز بماند اعضای گروه تشویق می شوند تا در این جلسات حضور یافته، سوالاتی را مطرح کرده و در گفتگوها شرکت کنند. هدف از نمونه دستور جلسه زیر، آن است که گروه ها از چگونگی برگزاری یک جلسه معمولی اداری گروه آگاهی یابند.  البته راه های بسیاری جهت برگزاری یک جلسه اداری گروه وجود دارد معمولا تعداد اعضا و شخصیت یک گروه چگونگی ساختار جلسه اداری را معین می کند.

وجدان گروه

جلسات اداری گروه,جلسه بهبودی,وجدان گروه
وجدان گروه وسیله ای برای دعوت جمعی از راهنمایی دارین جهت تاثیرگذاری بر تصمیم های مان است. وجدان گروه زمانی تجلی می یابد که معتادانی با وجدان بیدار گشته، گردهم می آیند تا مسائل خدماتی را بررسی کنند. این وجدان زمانی خود را نشان می دهد که اعضای گروه به یکدیگر گوش فرا داده و به توافق می رسند. گفتگوی آرام ، احترام متقابل و اتکاء به وجدان گروه به آنها در تحقق بخشیدن هدف اصلی شان یاری می رساند.

گاهی اوقات ما از رای گیری به عنوان ابزاری خشن و ابتدایی جهت تفسير شفاف و قاطع این هدایت روحانی استفاده می کنیم. بسیاری اوقات پس از یک گفتگوی متفكرانه و دقیق دیگر نیازی به رای گیری نیست زیرا وجدان گروه کاملا با این سوال گرداننده که آیا مخالفتی با این اتفاق نظر و اجماع وجود دارد یا خیر آشکار می گردد. صرف نظر از اینکه گروه در مورد کی بررسی مسائل خود چه تصمیمی بگیرد. از رای گیری استفاده داشتن برای گفتگوی شفاف در مورد مسایل کند یا نه . وقت کافی گذاشتن برای که گروه، امری ضروری است.

 

Views: 3339

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!