جراحی روحانی

جراحی روحانی,بی تجربگی معتاد,توقعات غیر واقعی معتاد,الگوی رفتاری معتاد,الگوهای مخرب اعتیاد

داشتم فکر می کردم که چه مطلبی را با مجله در میان بگذارم که ناگهان یک سرنخ ریز نقش درونی نمایان شد و تصمیم گرفتم تجربه ی خودم را از تراز قدم چهار به مشارکت بگذارم.

من نکات منفی بسیاری درباره قدم چهارم در جلسات na شنیده ام که ناشی از بی تجربگی در انجام این قدم است و من امروز قصد دارم درباره ی زیبایی های قدم چهارم سخن بگویم، یعنی فرآیند جراحی روحانی و چیزی که در این دوره از کارکرد قدم نصیبم شد.

یکی از مهمترین نکاتی که در قدم چهارم نسبت به آنها آگاهی یافتم، الگوی ساختاری رنجش بود، الگو هایی که در بسیاری از رنجش هایم ثابت و پایدار بودند و هر چقدر در قدم چهارم پیش می رفتم، روشن و روشن تر می شدند.

بزرگترین و عمده ترین الگویی که برایم نمایان شد، توقعات غیر واقعی و نا به جا بود که در اکثر رنجش هایم مشاهده می شد، من توانستم برخی از تجارب ناخوشایندی را که در نتیجه ی ناتوانی در ایجاد و حفظ ارتباطات داشتم را ریشه کن کنم، زیرا چگونگی شکل گرفتن یک رنجش برای من به طور کامل روشن شد.

این که چه چیز هایی به شکل گیری و تشدید رنجش ها کمک می کند و همچنین نقش من در آن چه می باشد، الگوی احساساتی بود که به کمک قدم چهارم توانستم شناسایی و ریشه یابی کنم.
بود، ترس از طرد شدن، ترس ، ریشه همه این احساسات بد الگوی رفتاری من قبل از این که به کسی اجازه دهم که مرا طرد کند، خودم این کار را می کردم، چارچوب عقاید من این بود که بتوانم تأیید و پذیرش اطرافیانم را بدست آورم، خودم را به بهانه ی ناچیزی می فروختم و به خودم اجازه نمی دادم که خود واقعیم باشم، به همین دلیل هر رابطه ای که بر قرار می کردم بر پایه ی دروغ بود.

جراحی روحانی,بی تجربگی معتاد,توقعات غیر واقعی معتاد,الگوی رفتاری معتاد,الگوهای مخرب اعتیاد
در واقع به طرف مقابلم اجازه شناخت نمی دادم و خودم را نیز از تجربه ی خودم بودن محروم می کردم، در حالی که دوست داشتم درک کنم که یک رابطه ی آگاهانه و سالم چگونه است و چه حسی به من می دهد.

یکی دیگر از تأثیرات عمیق قدم چهارم هنگامی بود که ترازنامه های گناه و خجالت و روابط را برای راهنمایم خواندم و احساس آرامش و دوست داشتنی شدن به من دست داد، در هنگام مشارکت آنها با راهنمایم احساس خوبی داشتم و هیچ احساس خجالت و شرمندگی در مورد کارهایی که در گذشته انجام داده بودم به من دست نداد و گمان می بردم که آن احساس فقط یک احساس آرامش درونی نبود، بلکه درجه ی عمیقی از خویشتن پذیری بود.

جراحی روحانی,بی تجربگی معتاد,توقعات غیر واقعی معتاد,الگوی رفتاری معتاد,الگوهای مخرب اعتیاد
همچنان احساسات قدیمی خود را به تدریج می پذیرفتم تا وقتی که نهایتاً از آنها رها شوم و اینکه تمام الگوهای مخربی که در روابط رمانتیکم داشتم بطوری که کلیه ی قسمت های زندگیم را تحت تأثیر قرار داده بودند را شناسایی می کردم و دریافتم که این روابط چه محاسنی برایم داشته اند، با نگاهی دقیق به شخصیت واقعیم از طریق پاسخ به سؤالات کتاب کارکرد قدم، این آگاهی به من داده شده که در هر قدمی کجای کار هستم و چه دارم می نویسم؟

من متوجه شدم که اکثر اوقات خودم موجب رنجش بوده ام که در قدم چهارم، انگار از من گرفته شد، دیگر خودم را سرزنش نمی کنم، ما زمانی عاجز بودیم اما امروز دیگر مسئول هستیم، اکنون حق انتخاب داریم، دروغ ها از بین رفته اند و ما بهبود پیدا می کنیم.

جراحی روحانی,بی تجربگی معتاد,توقعات غیر واقعی معتاد,الگوی رفتاری معتاد,الگوهای مخرب اعتیاد

نویسنده گمنام

انجمن معتادان گمنام na

ترجمه از مجله پیام بهبودی 

Visits: 7

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!