تسلیم برای همه است,فقط برای امروز 30 تیر,خودپسندی معتاد,خود خشنودی معتاد,تسلیم شدن معتاد

تسلیم برای همه است (فقط برای امروز 30 تیر)


تسلیم برای همه است (فقط برای امروز 30 تیر)

تسلیم برای همه است,فقط برای امروز 30 تیر,خودپسندی معتاد,خود خشنودی معتاد,تسلیم شدن معتاد

اگر پس از گذشت مدتی با بهبودی خود مشکل پیدا کنیم، احتمالاً از انجام یک یا چند کاری که در مراحل اولیه بهبودی به ما کمک کرد، دست کشیده ایم.

کتاب پایه

***

تسلیم فقط مخصوص تازه واردهاست، درست است؟  نه اشتباه است!

پس از گذشت مدتی از بهبودی، برخی از ما تسلیم شرایط خاص افراد باتجربه می شویم، فکر می کنیم چیزهایی را درباره بهبودی، خداوند، NA و خود می دانیم و قطعاً هم همین طور است.

اما مسئله این است که فکر می کنیم به قدر کافی می دانیم و تصور می کنیم ، دانستن صِرف کافیست، اما آنچه پس از تصور دانستن آن می آموزیم و انجام می دهیم، واقعاً تأثیر دارد.

خودپسندی و از خود خشنودی می تواند ما را در مخمصه بزرگی بی ندازد، وقتی درمی یابیم “به کارگیری اصول” با قدرت شخصی خود مؤثر نیست، می توانیم آنچه در آغاز برای ما مؤثر بوده را انجام دهیم: تسلیم.

وقتی درمی یابیم هنوز عاجز هستیم و زندگی ما دوباره غیر قابل اداره شده، باید مراقبت نیرویی برتر از خود را جستجو کنیم، وقتی متوجه می شویم خود درمانی چندان هم درمانبخش نیست، باید از “ارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد دیگر” بهره گیریم.

***

تسلیم برای همه است,فقط برای امروز 30 تیر,خودپسندی معتاد,خود خشنودی معتاد,تسلیم شدن معتاد

فقط برای امروز :به راهنمایی، پشتیبانی و نیرویی فراتر از نیروی خود نیاز دارم، به جلسه ای می روم، به سراغ تازه واردی می روم، با راهنمای خود تماس می گیرم، خطاب به نیروی برتر خود دعا می کنم، کاری انجام می دهم که بیان کند «من تسلیم شده ام.

 

 

 

Visits: 34

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!