تجربه ای از قدم دوم

تجربه ای از قدم دوم,رفتارهای زمان مصرف,چطور قطع مصرف کنیم,روش های دیوانه وار معتاد

آیا پازل های چشم جادویی را در مجلات دیده اید؟ آینه ای کسری عکس های بغرنجِ دو بُعدی هستند که با رعایت زاویۀ دید و اصول خاصی که معمولأ بصورت دستورالعمل زیر عکس مربوطه چاپ می شود، سه بعُدی به نظر می آیند، من با وجود تلاش های مکرر هیچ وقت موفق به دیدن این تصاویر به صورت سه بعُدی نشدم، تا اینکه یک روز توجه ام به دستورالعملی که در زیر عکس چاپ شده بود، جلب شد.

این یک دستورالعمل قدم به قدم برای دیدن تصویر چشم جادویی بود، من تا به آن لحظه هیچ گونه دستورالعملی را اجرا نکرده بودم، حدس زدم شاید این موقعیتی بود تا من بتوانم اصل روشن بینی را که در قدم دوم پیشنهاد شده، تمرین کنم، زمانی که من طبق رهنمودهای چاپ شده عمل کردم, تصویر سه بعُدی در جلوی چشم هایم زنده شد.

این تجربه باعث شد بتوانم به قدم دوم برنامۀ بهبودی انجمن معتادان گمنام , نگرشی تازه داشته باشم .

وقتی که وارد برنامۀ بهبودی شدم، متوجه شدم که با قطع مصرف مواد، رفتارهای زمان مصرف من دوباره فعال شدند، اگر چیزی را نمی دانستم به سادگی برای آن داستانی می ساختم و سپس اعتقاد پیدا می کردم که آن حقیقت دارد.

انجمن معتادان گمنام یک دستو رالعمل قدم به قدم به ما ارائه می دهد که با استفاده از آن یاد می گیریم، چطور قطع مصرف کنیم، تمایل به مصرف را از دست بدهیم و راه جدیدی برای زندگی پیدا کنیم، با وجودی که من برنامه را با شرایط خودم می خواستم، متوجه شدم که این رهنمودها ممکن است راه حلی را برای من مهیا کنند.

انجمن به ما می آموزد که نداشتن سلامت عقل یعنی انجام دوباره و دوبارۀ یک کار و انتظار یک نتیجۀ متفاوت، این برای من بدین معنی بود که اگر قرار بود بهبودی را آزمایش کنم، نیاز به انجام کاری متفاوت داشتم و می بایستی یاد می گرفتم چطور به رهنمودها گوش داده و آنها را اجرا کنم، رهنمودها بسیار شفاف و ساده هستند:

*به طور مرتب در جلسات شرکت کنید .
*با یک راهنما کار کنید .
*خدمت کنید .
*قدمها را کار کنید .

تجربه ای از قدم دوم,رفتارهای زمان مصرف,چطور قطع مصرف کنیم,روش های دیوانه وار معتاد

این عجیب به نظر می رسد اما من همیشه خود را یک خدمتگزار می دیدم،  البته خدمتگزاران واقعی می دانند کی باید طبق دستور عمل کنند، اگر می خواستم در بهبودی استاد شده و به عنوان یک خدمتگزار ، خدمت کنم ، باید یاد می گرفتم چطور دنباله روی کرده و چطور تسلیم شوم.

دقیقأ مانند زمانی که من یاد گرفتم تصویر سه بُعدیِ چشم جادویی را ببینم! بلافاصله پس از اینکه من در مقابل فرآیند بهبودی تسلیم شدم، یک بعُد دیگر در برابر من ظاهر شد، من به برنامه و پیشنهادات آن ایمان آوردم.

زمانی که من روش های دیوانه وار خود را تسلیم کرده و شروع به پیگیری این مسیر جدید نمودم، زندگی آنطور که هرگز تجربه اش نکرده بودم خود را بمن نشان داد.

تجربه ای از قدم دوم,رفتارهای زمان مصرف,چطور قطع مصرف کنیم,روش های دیوانه وار معتاد

نویسنده : گمنام ؛ چاپ از خبرنامۀ ناحیۀ منیتوبا،کانادا، نوامبر

 

Views: 133

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!