تاريخچه کتاب پایه

تاريخچه کتاب پایه

تاريخچه کتاب پایه  مقدمه کتاب پايه

«ثمره‌ی کوشش‌های عاشقانه، در محصول آن است که موسم آن هميشه به وقت خود فرا مي‌رسد …» تاريخچه کتاب پایه

مطالب اين کتاب چکيده‌ی تجربه‌های شخصی معتادان عضو انجمن معتادان گمنام است. کتاب پايه، بر اساس  کتابچه‌ی سفيد معتادان گمنام تنظيم شده است. هشت فصل ابتدائی بر مبنای عناوين مندرج در کتابچه سفيد اما به تفصیل، به رشته تحرير درآمده است. فصل نهم، تحت عنوان فقط براي امروز و فصل دهم تحت عنوان الهامات تازه‌ای خواهد شد، دو فصل ضميمه شده به کتاب هستند.

تاريخچه مختصر اين کتاب به شرح زير است:

انجمن معتادان گمنام، در ماه جولای سال 1953 تشکيل شد و اولين جلسه آن درجنوب کاليفرنيا برگزار گرديد. رشد انجمن در ابتدا نامتعادل بود، اما به سرعت به نقاط مختلف آمريکا گسترش يافت. از ابتدا معلوم بود که برای تقويت انجمن، نياز به يک کتاب در مورد بهبودی داريم. سرانجام در سال 1962 منتشر شد:

« معتادان گمنام، کتابچه سفيد» در آن دوران انجمن ما ساختار مختصری داشت و دهه 1960 برای ما دوره‌ی مشکلی بود. در اين دهه تعداد اعضا برای مدتی به سرعت بالا رفت و سپس سير‌ نزولی خود را آغاز کرد. اين مطلب به خوبی نياز به داشتن يک خط مشی مشخص تر را نشان می داد. سرانجام در سال 1972 انجمن ما با تشکيل دفتر خدمات جهانی NA در لوس آنجلس، بلوغ خود را نشان داد. گشايش اين دفتر، هدفمندی و اتحادی را که بدان نياز بود برای انجمن به ارمغان آورد. تاريخچه کتاب پایه

وجود دفتر خدمات جهانی، باعث تثبيت و رشد انجمن ما شده است. امروزه هزاران معتاد در حال بهبودی، در جلساتی که در سراسردنیا  تشکيل ميشود شرکت ميکنند و دفتر خدمات جهانی، در حقيقت خدمتگزار يک انجمن جهانی شده است. انجمن معتادان گمنام مدت‌هاست که لزوم يک کتاب پايه‌ی جامع، در مورد اعتياد (بهبودی) را تشخيص داده است، کتابی که برای معتادان، در مورد معتادان و توسط معتادان نوشته شده باشد.

پس از تشکيل دفتر خدمات جهانی و به چاپ رسيدن يک جزوه‌ی راهنمای خدماتی به نام درخت NA اين تلاش قوت گرفت. اين جزوه، راهنمای خدماتی اوليه‌ی انجمن ما بود که به مرور با جزوه هايی جامع تر دنبال و اکنون به راهنمای خدماتی NA تبديل شده است. در طرح خدماتی جزوه‌ی راهنما، يک کنفرانس خدمات جهانی گنجانيده شده بود و کنفرانس خدمات جهانی هم به نوبه‌ی خود شامل يک کميته‌ی نشريات می‌شد. تحت توجهات دفتر خدمات جهانی و عده‌ای از اعضای هيأت امنا و کنفرانس، سرانجام کار شروع شد.

همانطور که نياز به نشريات، به خصوص يک کتاب پايه‌ی جامع بيشتر احساس ميشد، کميته‌ی نشريات نيز گسترش می‌يافت. در اکتبر سال 1979 اولين کنفرانس جهانی نشريات، در ويچيتا – کانزاس تشکيل شد و سپس با کنفرانس هايی درلينکلن – نبراسکا، ممفيس – تنسي، سانتامونيکا – کاليفرنيا، وارن – اوهايو و ميامی – فلوريدا دنبال شد. تاريخچه کتاب پایه

کميته فرعی نشريات کنفرانس خدمات جهانی، در کنفرانس و به طور انفرادی، صدها صفحه مطلب از اعضا و گروه‌های مختلف انجمن دريافت و جمع آوری کرد. اين مطالب با زحمت فراوان طبقه بندی ، تصحيح ، تنظيم و مجدداً تجزيه وتنظيم شد. ده‌ها نفر از نمايندگان محلی و منطقه‌ای که با کميته نشريات همکاری     می‌کردند، هزاران ساعت از وقت خود را وقف تهيه اين کتاب کرده‌اند و از همه مهم‌ تر اين اعضا با وجدان بيدار خود، خواهان تضمين ”وجدان گروه ” در نگارش کتاب بوده‌اند.

ضمن رعايت اصل گمنامی، ما کميته‌ی فرعی نشريات کنفرانس خدمات جهانی، مناسب می‌دانيم مراتب قدردانی و سپاس خود را به طور اعم از اين انجمن و به طوراخص از آنهايی که مطالبی برای انعکاس در اين کتاب اهدا کرده‌اند ابراز داريم. مااحساس می‌کنيم مطالب اين کتاب ترکيبی از وجدان جامع گروهی انجمن ماست وهر يک از ايده‌هايی که بدست ما رسيده است، به طريقی در آن گنجانده شده است.

اين کتاب پايه، جهت معتادانی که خواستار بهبودی هستند در نظر گرفته  شده است. بعنوان معتاد، ما درد اعتياد را خوب می‌دانيم، اما لذت بهبودی را نيز درانجمن معتادان گمنام تجربه کرده‌ايم. به اعتقاد ما اکنون زمان آن فرا رسيده است که چگونگی بهبودی خود و آنچه را که بدست آورده‌ايم با خواستاران بهبودی به صورت مکتوب در ميان بگذاريم و به جاست که اين کتاب را وقف آگاهي يک يک معتادان کنيم:

فقط برای امروز، ديگر هرگز مجبور نيستی چيزی مصرف کنی!

——————

اولين نگارش کتاب پايه
سومين مجمع خدمات جهانى
سومين مجمع خدمات جهانى با حضور نمايندگان 9 منطقه آغاز به كار كرد (كاليفرنياى شمالى و جنوبى، تكزاس، بريتيش كلمبيا، منطقه جنوب شرق، منطقه غرب ميانه، پنسيلوانيا، كلرادو و ناحيه مينياپوليس) از مجمع قبلى كه در آن تنها دو منطقه شركت كرده بودند، فقط هجده ماه مى‌گذشت . به طور خلاصه، مجمع ساختار خدماتى را به همان صورتى كه پيشنهاد شده بود پذيرفت و شش كميته تشكيل داد. درموازات مجمع، تامى بى- كه به عنوان نايب رئيس جديد مجمع انتخاب شده بود، به آتلانتا برگشت و به اعضاى محلى توصيه كرد كه به اتفاق طرحى براى نهمين همايش جهانى تهيه كنند.
اواخر تابستان همان سال، ترجمه‌ی آلمانى كتابچه‌ى سفيد تمام شد و هيئت امنا آن را تأييد كردند و دفتر گزارش داد كه قضيه‌ى بخشودگى مالياتى دفتر خدمات جهانى به شكل مطلوبى درست شده است. در سپتامبر، اولين همايش جهانى NA كه خارج از كاليفرنيا برگزار مى‌شد در هوستن تكزاس افتتاح شد. 250 نفر از اعضا در همايش شركت كردند، 150 نفر از كاليفرنيا و بقيه از تكزاس و جاهاى ديگر. در آخرين نشست، همه يك صدا به پيشنهاد آتلانتا براى ميزبانى نهمين همايش رأى مثبت دادند.

کتاب
در اين بين، بو- سخت مشغول جلب حمايت براى تنظيم مجموعه‌اى بود كه بعدها تبديل به كتاب پايه‌ی انجمن شد. او پس از جلب حمايت از بالا و پايين نواحى ساحلى شرق آمريكا، مهياى شركت در همايش شد. بو- پيش از همايش با گرگ- ديدار كرد و به اتفاق يك هفته را به مرور پيشرفت كار گذراندند. شماره‌ى نوامبر 1978 نداى NA كه منتشر شد، يادداشت كوتاهى در آن آمده بود مبنى بر اين كه فهرست راهنماى جهانى جلسات جديد آماده شده است. از تنظيم فهرست راهنماى جهانى دو سال بيشتر نگذشته بود؛ و آن چه در اين يكى مايه‌ى مباهات بود، وجود 367 جلسه در آمريكا و 24 جلسه در كشور هاى ديگر، يعنى بيش از 73 درصد رشد در مدت اين دو سال بود .NA به پديده‌ى جهانى تبديل شده بود!
اوايل سال بعد ، از بو- خواسته شد در مورد تلاش هايش براى نوشتن كتاب، نامه‌اى تهيه كند تا دفتر خدمات جهانى بتواند براى انجمن بفرستد. بو- چندان راغب نبود چون هيچ سمت رسمى در ساختار خدمات جهانى نداشت، اما به هر حال نامه ى مفصلى به انجمن نوشت و درخواست كرد اعضا به نوشتن كتاب همت بگمارند.تاريخچه کتاب پایه
هنگامى كه مجمع در آوريل 1979 به راه افتاد، نمايندگان گزارش‌هايشان را ارائه كردند كه نشان دهنده‌ى درد‌هاى رشد انجمنى كوچك، اما به سرعت رو به رشد بود. منطقه پشت منطقه بود كه از دو برابر يا سه برابر شدن تعداد جلسات در عرض يك سال گزارش مى‌داد، با خدماتى كه يا منسجم بود يا بى ثبات.
در گزارش منطقه‌ى جنوب شرق تامى- اشاره كرد كه در جلسه‌ى كتاب جمعه شب بو- بين بيست و پنج تا هشتاد شركت كننده دارد. مجمع پس از كشمكش مختصرى ( كه نشانه اش تصويب بررسى دو پيشنهاد متضاد در مورد نشريات بود) قدم پيش گذاشت و بو- را به عنوان مسئول كميته نشريات انتخاب كرد. با این انتخاب، مجمع گام بلندى به جلو برداشت. تا آن زمان، كميته نشريات فقط متن‌هاى موجود را اصلاح كرده بود، اما هيچ وقت مطلب جديدى تهيه نكرده بود. با اين انتخاب و جهت گيرى ناشى از آن، به كميته‌ی نشريات اختيار داده شده بود تا مطالب جديدى براى انجمن معتادان گمنام تهيه كند. اين البته موضوعى بود كه بعدها اندكى مناقشه برانگيز شد. بو- در حركتى تاريخى، در دومين گزارشش به كميته، به نمايندگان اصرار كرد به منطقه‌شان برگردند و كميته‌هاى نشريات را تشكيل بدهند؛ كميته هايى كه بتوانند در بررسى و تهيه چنين نشريات جديدى همكارى كنند.
معجزات به وقوع مي‌پيوندد صفحه : 105و 104

——-تاريخچه کتاب پایه

1979-1982 : پيش نويس بررسي اوليه متن اصلی با برش فيزيکی و چسباندن متن تايپ شده کنار هم قرار گرفت.  سرفصل های  بعدی ارائه شده توسط اعضا به همين ترتيب انجام شد.

——تاريخچه کتاب پایه

نظرات گروه‌های انجمن  منجر به تغييرات زيادی در فرم خاکستری شد ودفتر خدمات جهان فرم تاييد اصلاح شده را در سال 1982 تصويب کرد.

——تاريخچه کتاب پایه

اينا عکس‌های از مونتاژ و چاپ اولين نسخه ی کتاب پايه است.

—–تاريخچه کتاب پایه

ماه آينده چهلمين سالگرد تصويب کتاب پايه  است و ما با چند پست به اين مناسبت جشن می گيريم.  سالها کار اختصاصي طول کشيد تا اولين کتاب NA جمع آوری شود.  معتادان در کنفرانس های نشريات گرد هم می آمدند و ايده ها را به اشتراک می گذاشتند، افکار را ديکته می کردند، تايپ می کردند، برش مي دادند، چسباندن و اصلاح می کردند.  پيش نويس مواد، فرم خاکستری، براي بررسی برای اعضا فرستاده شد و نظرات آنها منجر به اصلاحات بسياری شد.  نتيجه، فرم تأييد متن اصلي بود که از طريق وجدان گروهی تأييد شد.  متن اصلی اکنون در نسخه ششم خود است.  نشريات NA توسط معتادان نوشته شده است، برای معتادان.  هميشه کار عشق است.تاريخچه کتاب پایه

—–تاريخچه کتاب پایه

سادگی، کليد سمبل و نشانگر سادگی انجمن ما می باشد. در اين طرح ساده اشارات و مفاهيم مختلفی مستور است؛ اما بيش از هر چيز منظور انجمن ما روابط و مفاهيمی است که به راحتی قابل درک است. تاريخچه کتاب پایه
—–تاريخچه کتاب پایه

بسياری از ما بدون کتاب پايه هرگز با بهبودی آشنا نمی شديم. اين کتابی است که جلسات ما با خواندنی های برگرفته از صفحه‌های  آن آغاز می شود؛ در جلسات ما روی ميز نشريات قرار می گيرد و تا ماه‌ها و سال‌ها و دهه‌ها همراه وفادار بهبودی ما بوده است. ( کتاب پايه، مقدمه ويراست ششم )تاريخچه کتاب پایه

Visits: 2097

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!