بینش بدون محدودیت,فقط برای امروز 12 آذر,بینش بهبودی,اسیر بی پایان اعتیاد

بینش بدون محدودیت (فقط برای امروز 12 آذر)

بینش بدون محدودیت,فقط برای امروز 12 آذر,بینش بهبودی,اسیر بی پایان اعتیاد

شاید برای اولین بار چشم اندازی از زندگی جدید خود را مشاهده می کنیم .

کتاب پایه

***

در دوران اعتیاد، بینش ما نسبت به خود بسیار محدود بود. هر روز به اموری تکراری می پرداختیم: به دست آوردن، مصرف کردن و یافتن راه ها و روش هایی برای به دست آوردن بیشتر.

این تنها انتظار معقولی بود که می توانستیم در طول زندگی خود داشته باشیم. نیروی بالقوه ما محدود بود.

امروز، دیدگاه های ما تغییر کرده است. بهبودی بینش جدیدی را نسبت به خود و زندگی در اختیار ما گذاشته است. دیگر اسیر امور تکراری تاریک و بی پایان اعتیاد نیستیم.

برای در پیش گرفتن رویه های جدید و امتحان عقاید و فعالیت های جدید آزاد هستیم. با انجام این کار، می توانیم بینش جدیدی نسبت به خود پیدا کنیم. نیروی بالقوه ما فقط با قدرت نیروی برتری که از ما مراقبت می کند، محدود شده است و این قدرت هیچ محدودیتی ندارد.

در دوران بهبودی به نظر می رسد زندگی و هر چیزی که در آن است، پذیرای ماست. تحت هدایت اصول روحانی و نیرویی که خداوندی که درک می کنیم در اختیار ما گذاشته، افق های ما نامحدود هستند.

***

بینش بدون محدودیت,فقط برای امروز 12 آذر,بینش بهبودی,اسیر بی پایان اعتیاد

فقط برای امروز چشم های خود را بر روی امکاناتی که در مقابلم قرار دارد، باز می کنم. نیروی بالقوه من به اندازه خداوندی که درک می کنم، قدرتمند است.

Visits: 483

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!