به پای چیزی ایستادن,فقط برای امروز 27 مهر,در دوران اعتیاد,مانع ویرانی شخصیت

به پای چیزی ایستادن (فقط برای امروز 27 مهر)


به پای چیزی ایستادن (فقط برای امروز 27 مهر)

به پای چیزی ایستادن,فقط برای امروز 27 مهر,در دوران اعتیاد,مانع ویرانی شخصیت

« می توانیم زمان را احساس کنیم، حقیقت را لمس کنیم و ارزشهای روحانی را که مدت های زیادی برای بسیاری از ما از دست رفته بود، شناسایی کنیم. »

کتاب پایه

***

در دوران اعتیاد فعال، حاضر بودیم برای به دست آوردن مواد بیشتر، از همه اعتقادات خود چشم پوشی کنیم. چه از خانواده ها یا دوستان خود دزدی کرده باشیم، خودفروشی کرده باشیم یا به کارفرمای خود دروغ گفته باشیم، در هر حال ارزش هایی را که اهمیت زیادی برای ما داشت، نادیده می گرفتیم. هر بار که از اعتقاد ارزشمند دیگری چشم پوشی می کنیم، تکه سیمان دیگری که مانع از ویرانی شخصیت ما می شد، فرو می ریخت.

در این هنگام بسیاری از ما به اولین جلسه خود آمدیم، در حالی که چیزی به جز ویرانه خویشتن سابق ما باقی نمانده بود.

وقتی برای اولین بار خود را صادقانه بررسی می کنیم، ارزش های گمشده خود را پیدا می کنیم. اما به منظور بازسازی شخصیت خود، حفظ این ارزش ها را لازم می دانیم و مهم نیست وسوسه کنار گذاشتن این ارزش ها چقدر شدید باشد.

حتی وقتی فکر می کنیم با دروغ گفتن می توانیم همه را فریب دهیم، باید صداقت داشته باشیم. اگر عقاید خود را نادیده بگیریم، متوجه می شویم که بزرگترین دروغ هایی که گفته ایم، آنهایی بوده اند که به خود گفته ایم.

پس از این همه تلاشی که برای بازسازی روح خود انجام داده ایم، نمی خواهیم دوباره شروع به ویران کردن آن کنیم. ضروری است به پای چیزی بایستیم، چرا که در غیر این صورت در خطر شکست از همه چیز قرار می گیریم. به هر چیزی که متوجه اهمیت آن برای خود می شویم، احترام می گذاریم.

***

فقط برای امروز: به پای چیزی می ایستم. قدرت من، نتیجه زندگی بر اساس ارزش هایم است.

به پای چیزی ایستادن,فقط برای امروز 27 مهر,در دوران اعتیاد,مانع ویرانی شخصیت

ایجاد تغییر,فقط برای امروز 21 مهر,تماس با تازه وارد,تغییر در NA

 

 

Views: 245

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!