بزرگترین هدیه,فقط برای امروز 9 اسفند,ایمان نویافته معتاد,عواطف معتاد,بزرگترین هدایای بهبودی

 

بزرگترین هدیه (فقط برای امروز 9 اسفند)

بزرگترین هدیه,فقط برای امروز 9 اسفند,ایمان نویافته معتاد,عواطف معتاد,بزرگترین هدایای بهبودی

ایمان نویافته ما در آینده به عنوان اساس مستحکمی برای شهامت عمل می کند .

کتاب پایه

***

وقتی شروع به شرکت در جلسات می کنیم، از سایر معتادان درباره هدایایی که در نتیجه این برنامه دریافت کرده اند می شنویم، چیزهایی که قبلاً هرگز به عنوان هدیه در نظر نمی گرفتیم.

یکی از این هدایا، احیای توانایی درک عواطفی است که برای مدت های مدید با مصرف مواد مخدر نابود کرده بودیم، در نظر گرفتن عشق، شادمانی و خوشبختی به عنوان هدیه دشوار نیست، حتی اگر مدت زمان زیادی آنها را احساس نکرده باشیم، اما احساسات “بد” مانند خشم، ناراحتی، ترس و تنهایی چطور؟ به خود می گوییم این عواطف را نمی توان به عنوان هدیه در نظر گرفت، از این گذشته، چگونه می توانیم از چیزهایی که می خواهیم  از آنها رهایی یابیم، سپاسگزاری کنیم؟!

اگر از دیدگاه مناسبی به این عواطف بنگریم، می توانیم نسبت به آنها قدرشناس باشیم، باید به خاطر داشته باشیم که به نیرویی برتر و مهربان ایمان پیدا کرده ایم و از این نیرو خواسته ایم از ما مراقبت کند و نیروی برتر ما اشتباه نمی کند.

احساساتی که به ما ارزانی داشته شده، “خوب” یا “بد” دلیلی داشته است، با به خاطر سپردن این موضوع، متوجه وجود احساسات بد نمی شویم، بلکه به آموختن درس هایی از آنها پی می بریم، ایمان ما و مراقبت نیروی برتر، شهامت لازم برای رویارویی با همه احساساتی را که ممکن است هر روز بروز پیدا کند، در اختیار ما قرار می دهد.

همان طور که در اوایل دوران بهبودی شنیدیم: «نیروی برتر چیزی بیش از حد توان اداره شما را در طول یک روز به شما ارزانی نخواهد کرد.» و توانایی درک احساسات یکی از بزرگترین هدایای بهبودی است.

***

بزرگترین هدیه,فقط برای امروز 9 اسفند,ایمان نویافته معتاد,عواطف معتاد,بزرگترین هدایای بهبودی

فقط برای امروز : سعی می کنم از احساسات خود استقبال می کنم و به این اعتقاد پایبندم که شهامت رویارویی با همه عواطفی را که ممکن است در زندگی من بروز پیدا کند، در اختیار دارم.  

Visits: 862

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!