برنده ها,فقط برای امروز 19 آذر,معتاد برنده,برنده معتادان گمنام

برنده ها (فقط برای امروز 19 آذر)

برنده ها,فقط برای امروز 19 آذر,معتاد برنده,برنده معتادان گمنام

شروع به تقلید برخی از کارهایی که برنده ها انجام می دادند، کردم. در NA  عقب ماندگی خود را جبران کردم. احساس خوبی داشتم…»

کتاب پایه

***

اغلب در جلسات می شنویم که می گویند باید «با برنده ها دوستی برقرار کنیم.» چه کسانی در معتادان گمنام برنده هستند؟ برنده ها به آسانی تشخیص داده می شوند. آنها برنامه فعال بهبودی را انجام می دهند، به دنبال راه حل هستند و از مشکل فاصله می گیرند. برنده ها همواره آماده کمک به تازه وارد هستند. راهنمایانی دارند و با آنها مشورت می کنند. برنده ها فقط برای امروز، پاک می مانند. فقط برای امروز 19 آذر

برنده ها معتادانی در حال بهبودی هستند که وضعیت روحی مثبتی را حفظ می کنند. ممکن است دوران سختی را تجربه کرده باشند، اما هنوز در جلسات حضور می یابند و مشتاقانه درباره آن صحبت می کنند. برنده ها از صمیم قلب می دانند که با کمک نیرویی برتر، هیچ چیزی فراتر از حد توان اداره آنها پدیدار نمی شود.

برنده ها در فعالیت های خدماتی خود برای دستیابی به اتحاد تلاش می کنند. برنده ها “اصول را به شخصیت ها ترجیح می دهند.” برنده ها اصل گمنامی را به خاطر می سپارند و عملی که بر پایه اصول باشد را صرف نظر از اینکه چه کسی در میان است، انجام می دهند. فقط برای امروز 19 آذر

برنده ها حس شوخ طبعی را حفظ می کنند. برنده ها می توانند به کارهای خود بخندند. وقتی برنده ها می خندند، با شما می خندند، نه به شما.

چه کسانی در معتادان گمنام برنده هستند؟ هر یک از ما می توانیم یک برنده محسوب شویم. همه ما برخی از صفات برنده ها را از خود بروز می دهیم؛ گاهی اوقات به وضعیت آرمانی خیلی نزدیک می شویم و گاهی این طور نیست. اگر امروز پاک هستیم و برنامه بهبودی را تا حداکثر توان انجام می دهیم، برنده هستیم!

***

فقط برای امروز: سعی می کنم به آرمان های خود تحقق بخشم. من یک برنده خواهم بود.

معتاد برنده,فقط برای امروز 19 آذر

Visits: 1068

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!