بدون هیچ قیدوشرطی,همه را دوست دارم,راهنما انتخاب کنم,خودم را پیدا کنم,بدون هیچ چشم داشتی

بدون هیچ قیدوشرطی همه را دوست دارم

بدون هیچ قیدوشرطی,همه را دوست دارم,راهنما انتخاب کنم,خودم را پیدا کنم,بدون هیچ چشم داشتی

اسم من JC یا F.B یا هر اسمی که می شناسی، می باشد. بلافاصله بعد از حضورم در انجمن معتادان گمنام تصمیم گرفتم راهنما انتخاب کنم. از دِیو پرسیدم به من کمک می کند.او با تعجب به من نگاه کرد و گفت از من می خواهی چکاری برایت انجام دهم.! تنها چیزی که به فکرم رسید گفتم : اوه، کمکم کن دوباره خودم را پیدا کنم . (( دِیو گفت : حتما اینکار را خواهم کرد و بدون هیچ چشم داشتی تو را دوست خواهم داشت.بدون هیچ قیدوشرطی,همه را دوست دارم,راهنما انتخاب کنم,خودم را پیدا کنم,بدون هیچ چشم داشتی

من واقعا معنی بی هیچ قید و شرط یا چشم داشت را تا آن موقع نمی دانستم . سالها پس از لغزش من دوباره پاک می شدم. من به درستی این را  می دانم که بازگشت دوباره به برنامه چقدر برای اعضا سخت است.زمانی که پر از تنفر بودم دو نفر ازآن60 یا 75 نفری که می دانستند من با رنجش در حال دست و پنجه نرم کردن هستم، با من در تماس بودند و برای ملاقات من می آمدند و با من صحبت می کردنند و به من نیرو میدانند و مرا تشویق میکردنند .امروز سعی می کنم چیزهایی را که دِیو به من آموخته را بخاطر بسپارم و به هم نوع و خداوند خدمت کنم. ازهزاران نفری که  مثل آن یک یا  دو نفری که به من کمک کردند تشکر می کنم.بدون هیچ قیدوشرطی,همه را دوست دارم,راهنما انتخاب کنم,خودم را پیدا کنم,بدون هیچ چشم داشتی

عشق و خدمت …..جیمز 

اسم من JC یا F.B یا هر اسمی که می شناسی، می باشد. بلافاصله بعد از حضورم در انجمن معتادان گمنام تصمیم گرفتم راهنما انتخاب کنم. از دِیو پرسیدم به من کمک می کند.او با تعجب به من نگاه کرد و گفت از من می خواهی چکاری برایت انجام دهم.! تنها چیزی که به فکرم رسید گفتم : اوه، کمکم کن دوباره خودم را پیدا کنم . (( دِیو گفت : حتما اینکار را خواهم کرد و بدون هیچ چشم داشتی تو را دوست خواهم داشت.

Views: 124

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!