با وزش باد خم شو,فقط برای امروز 20 شهریور,معتاد انعطاف پذیر,لذت مصرف مواد,انعطاف ناپذیری

با وزش باد خم شو (فقط برای امروز 20 شهریور)


با وزش باد خم شو (فقط برای امروز 20 شهریور)

با وزش باد خم شو,فقط برای امروز 20 شهریور,معتاد انعطاف پذیر,لذت مصرف مواد,انعطاف ناپذیری

«یاد می گیریم انعطاف پذیر شویم… وقتی چیزهای جدید آشکار می شود، احساس سرزندگی می کنیم.»

کتاب پایه

***

“انعطاف پذیری” بخشی از لغاتی نبود که در روزهای مصرف به کار می بردیم. ذهن ما با لذت بردن تمام و کمال از مصرف مواد مخدر مشغول شده بود و احساس خود را نسبت به همه لذتهای ملایم تر، ظریف تر و بی نهایت متنوع تر دنیای اطراف خود از دست داده بودیم. بیماری ما زندگی را به تهدید دائمی روانه شدن به زندان، مؤسسات بازپروری و مرگ تبدیل کرده بود، تهدیدی که حتی احساس خود را هر چه بیشتر نسبت به آن از دست می دادیم. در نهایت، آسیب پذیر شدیم. سرانجام با ملایم ترین نفس باد زندگی خرد شدیم، شکستیم و شکست خوردیم و هیچ راهی به جز تسلیم نداشتیم.

اما نکته زیبا در بهبودی این است که در هنگام تسلیم، انعطاف پذیری از دست رفته در دوران اعتیاد را که کمبود آن موجب شکست ما شده بود، به دست آوردیم. توانایی خم شدن در نسیم زندگی را بدون شکستن، دوباره به دست آوردیم. وقتی باد می وزید، نوازش دوست داشتنی آن را بر پوست خود احساس کردیم، در حالی که زمانی خود را آن چنان سفت و سخت می کردیم که انگار در برابر هجوم یک طوفان ایستاده ایم.

بادهای زندگی هر لحظه در مسیر ما هواهای جدیدی را می وزند و با خود بوهای خوش، لذتهای جدید، متنوع و ملایم تر می آورند. وقتی با وزش باد زندگی خم می شویم، همه آن چیزی را که باید عرضه کند، احساس می کنیم، می شنویم، لمس می کنیم، می بوییم و می چشیم. وقتی بادهای جدید می وزند، احساس سرزندگی می کنیم.

***

فقط برای امروز: ای نیروی برتر، به من کمک کن با وزش باد زندگی خم شوم و از گذر آن سرفراز شوم. من را از انعطاف ناپذیری نجات ده.

با وزش باد خم شو,فقط برای امروز 20 شهریور,معتاد انعطاف پذیر,لذت مصرف مواد,انعطاف ناپذیری

 

Views: 300

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!