باور و امید در NA,پاکی,ناملایمات,مهمان ناخوانده,شک و ترس

باور و امید در NA

باور و امید در NA,پاکی,ناملایمات,مهمان ناخوانده,شک و ترس

هنگامی که ناملایمات وارد می شوند، یک مهمان ناخوانده در خانه شما را  می کوبد.

و به چشمانت نگاه می‌کند….

به شما می گوید که همه چیز ناامید کننده است، گویی همه چیز در سنگ پیچیده شده، هرگز تغییر نمی کند، هرگز بهتر نمی شود.باور و امید در NA,پاکی,ناملایمات,مهمان ناخوانده,شک و ترس

و هنگامی که ناملایمات باعث می شود شک و ترس شما بیایند و یک بار دیگر غرش کنند

 و تو نفسی میکشی…

و در این هنگام 

انجمن وارد می شود، بدبختی را کنار می زند و به شانه ات تکیه می دهد و به تو می گوید

“یک دنیا – دنیای من، دنیای جدید شما – می دانید که آنجا منتظر است..

و شما به سادگی سر تکان می دهید، به آرامی، ناباوری در تمام قسمت های صورت شما حک شده است.باور و امید در NA,پاکی,ناملایمات,مهمان ناخوانده,شک و ترس

و دنیای جدید سر تکان می دهد و شما به خودتان فکر می کنید و دنیای جدید به عقب می رود و شما با خود

و دنیای جدید سر تکان می‌دهد و عقب برمی گردد وشما با  خودتان فکر می‌کنید.

مطمئناً، از آنجایی که این دنیایی است که من در تمام زندگی ام در جستجوی آن بوده ام.

و شما اجازه می دهید انجمن دست خود را به سوی شما دراز کند و شما ایمان دارید.

و شما باور می کنید و اجازه می دهید این اتفاق بیفتد.باور و امید در NA,پاکی,ناملایمات,مهمان ناخوانده,شک و ترس

و شما باور دارید که انجاچیزی برای شما وجود دارد،

باور در امید، آینده ای روشن تر…

پاکی…

و شما باور می کنید و اجازه می دهید این اتفاق بیفتد.

یک روز در یک زمان.

وشما باور دارید..

چون به جز این چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟

و  ناملایمات  این تصور را مسخره می کند، حتی اگر عقب نشینی کند،

وشما دست انجمن را فشار می‌دهید.

و دنیا رفتنت را تماشا می کند و تو همچنان به باورت ادامه می دهی.

و به امید تکیه کن

یک عضو سپاسگزار

Visits: 256

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!