این یک آزمایش نیست,فقط برای امروز 18 بهمن,احساس به بهبودی,عذاب دردناک معتاد,مرهم زخم معتاد

این یک آزمایش نیست (فقط برای امروز 18 بهمن)


 

این یک آزمایش نیست (فقط برای امروز 18 بهمن)

این یک آزمایش نیست,فقط برای امروز 18 بهمن,احساس به بهبودی,عذاب دردناک معتاد,مرهم زخم معتاد

خداوندی مهربان را پیدا کرده ایم که می توانیم به او پناه ببریم .

کتاب پایه

***

برخی از ما با این احساس به بهبودی روی می آوریم که سختی های زندگی مجموعه ای از آزمایش های دنیوی است که جهت آموختن چیزی به ما طراحی شده است.

این اعتقاد وقتی حادثه ای دلخراش روی می دهد و ما ناله می کنیم که « نیروی برتر من دارد مرا آزمایش می کند! » کاملاً مشهود است، متقاعد می شویم که وقتی شخصی به ما مصرف مواد را پیشنهاد می دهد، بهبودی ما در معرض آزمایش قرار گرفته است یا وقتی با موقعیتی روبرو می شویم که می توانیم عملی غیر اخلاقی را بدون گرفتاری انجام دهیم، شخصیت ما مورد آزمایش قرار گرفته است، حتی ممکن است فکر کنیم، وقتی به خاطر مصیبتی بزرگ در زندگی گرفتار عذابی دردناک شده ایم، ایمان ما مورد آزمایش قرار گرفته است.

اما نیروی برتر مهربان بهبودی، شخصیت یا ایمان ما را آزمایش نمی کند، گاهی در زندگی اتفاقاتی می افتد که به ما آسیب می رساند، بسیاری از ما بدون مرتکب شدن به اشتباه عشق را از دست داده ایم.

برخی از ما تمام ثروت مادی خود را از دست داده ایم، تعداد کمی از ما حتی در غم از دست دادن فرزندان خود به سر می بریم، در مواقعی ممکن است زندگی شدیداً دردناک باشد، اما نیروی برتر دردی را بر ما تحمیل نمی کند. در عوض، این نیرو دائماً ما را حمایت می کند و در مواقعی که خود قادر به حرکت نیستیم به ما کمک می کند، زخمی در زندگی وجود ندارد که خداوندی که درک می کنیم نتواند بر آن مرهم گذارد.

***

این یک آزمایش نیست,فقط برای امروز 18 بهمن,احساس به بهبودی,عذاب دردناک معتاد,مرهم زخم معتاد

فقط برای امروز : ایمان دارم که اراده نیروی برترم برای من خوب است و من مورد رحمتش قرار گرفته ام، در مواقع نیاز از نیروی برترم یاری می خواهم. 

 

 

 

Visits: 569

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!