اعتیاد ، مواد مخدر و بهبودی,فقط برای امروز 23 آذر,اعتیاد بیماری ذهنی,فراتر از اعتیاد,ماده مخدر اعتیادآور

اعتیاد ، مواد مخدر و بهبودی (فقط برای امروز 23 آذر)

اعتیاد ، مواد مخدر و بهبودی,فقط برای امروز 23 آذر,اعتیاد بیماری ذهنی,فراتر از اعتیاد,ماده مخدر اعتیادآور

اعتیاد یک بیماری جسمانی، ذهنی و روحانی است که همه زمینه های زندگی ما را تحت تأثیر قرار می دهد.

 

کتاب پایه

***

اکثر ما قبل از اینکه شروع به مصرف کنیم، پنداری قالبی داشتیم ، تصویری ذهنی از اینکه معتادان باید چگونه باشند. برخی از ما تصویری از یک معتاد مواد مخدر تجسم می کردیم که برای به دست آوردن پول مواد از بازارهای عمومی دزدی می کند.

برخی دیگر از ما تصویری از یک فرد منزوی بدگمان مجسم می کردیم که از پشت پرده های همیشه کشیده و درهای همیشه قفل به زندگی خیره شده است. تصور می کردیم تا وقتی مانند هیچ یک از این پندارهای قالبی نباشیم، نمی توانیم معتاد باشیم.

همان طور که مصرف ما بیشتر می شد، این پیش پنداشت ها را درباره اعتیاد کنار گذاشتیم و پیش پنداشت دیگری را مجسم کردیم: این عقیده که اعتیاد درباره مواد مخدر است. شاید تصور کرده باشیم اعتیاد به معنای عادتی جسمانی است و معتقد بودیم که هر ماده مخدری که عادت جسمانی ایجاد نکند، “اعتیادآور” نیست.

یا تصور می کردیم تمام مشکلات ما از مواد مخدری که مصرف می کردیم، نشأت می گرفت. تصور می کردیم صرفاً اگر از شر مواد مخدر خلاص شویم، سلامت عقل به زندگی ما باز می گردد.

یکی از مهمترین درس هایی که در معتادان گمنام آموختیم این است که اعتیاد فراتر از مصرف مواد مخدر است. اعتیاد بخشی از وجود ماست ؛ یک بیماری است که همه زمینه های زندگی ما را با یا بدون مواد مخدر در بر می گیرد.

میتوانیم حتی پس از قطع مصرف نیز اثرات آن را در افکار، احساسات و رفتار خود مشاهده کنیم. بدین دلیل، به راه حلی نیاز داریم که در اصلاح همه زمینه های زندگی ما مؤثر باشد: قدمهای دوازده گانه.

***

اعتیاد ، مواد مخدر و بهبودی,فقط برای امروز 23 آذر,اعتیاد بیماری ذهنی,فراتر از اعتیاد,ماده مخدر اعتیادآور

فقط برای امروز : اعتیاد یک بیماری ساده نیست، اما راه حلی ساده دارد. امروز ، این راه حل را در زندگی خود به کار می گیرم: قدمهای دوازده گانه بهبودی.

Visits: 464

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!