اصول را به شخصیت ها ترجیح دادن,فقط برای امروز 3 آبان,سنگ بناهای بهبودی

اصول را به شخصیت ها ترجیح دادن (فقط برای امروز 3 آبان)

اصول را به شخصیت ها ترجیح دادن,فقط برای امروز 3 آبان,سنگ بناهای بهبودی

« گمنامی اساس روحانی تمام سنت های ماست و همواره یادآور این است که اصول را به شخصیت ها ترجیح دهیم. »

 سنت دوازدهم

***

«ترجیح اصول به شخصیت ها.» بسیاری از ما هرگاه سنت های دوازده گانه خوانده می شود، این کلمات را همزمان با خواننده به زبان می آوریم. این حقیقت که این کلمات به کلیشه تبدیل شده اند، به هیچ وجه از اهمیت آن چه در خدمت و چه در زندگی ما نمی کاهد. این کلمات نوعی تأکید هستند: «به وجدان خود گوش می دهیم و صرف نظر از اینکه چه کسی دخیل است، کار درست را انجام می دهیم.» و این اصل به عنوان یکی از سنگ بناهای بهبودی و سنتهای ما عمل می کند.

«ترجیح اصول به شخصیت ها» واقعاً به چه معناست؟ بدین معناست که ما چه دوست داشته باشیم یا نه، با همه کس با صداقت، فروتنی، همدردی، صبر و تحمل رفتار می کنیم. ترجیح دادن اصول به شخصیت ها به ما می آموزد که با همه افراد عادلانه رفتار کنیم. قدم دوازدهم از ما می خواهد که اصول را در همه امور خود به کار گیریم؛ سنت دوازدهم پیشنهاد می دهد که این اصول را در روابط خود با همگان به کار گیریم.

در روابط خود با دوستان و پس از ترک جلسات نیز اصول را اجرا می کنیم. اجرای اصول برای همه روزها، در رابطه با همه کس و در همه زمینه های زندگی لازم است.

 

***

اصول را به شخصیت ها ترجیح دادن,فقط برای امروز 3 آبان,سنگ بناهای بهبودی

فقط برای امروز:  به وجدان خود گوش می دهم و عمل درست را انجام می دهم. تمرکز من بر اصول است، نه بر شخصیت.

 

Views: 738

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!