از جدایی به وصل,فقط برای امروز 4 بهمن,اعتیاد منزوی کننده,انزوای معتادان,کینه توزی معتاد

از جدایی به وصل (فقط برای امروز 4 بهمن)


 از جدایی به وصل (فقط برای امروز 4 بهمن)

از جدایی به وصل,فقط برای امروز 4 بهمن,اعتیاد منزوی کننده,انزوای معتادان,کینه توزی معتاد

بیماری اعتیاد ما را منزوی کرد… به خاطر کینه توزی، رنجش، خودمحوری و خودجویی خود را از دنیای خارج جدا کردیم .

کتاب پایه

***

اعتیاد یک بیماری منزوی کننده است، رابطه ما را با جامعه، خانواده و خود قطع می کند، ما پنهان شدیم، دروغ گفتیم، زندگی دیگران را که مطمئناً دور از دسترس ما بود، به تمسخر گرفتیم، بدتر ازهمه، به خود گفتیم هیچ مشکلی نداریم، گرچه می دانستیم به شدت بیمار هستیم.

ارتباط ما با دنیا و واقعیت قطع شده بود، زندگی برای ما معنای خود را از دست داده بود و بیشتر و بیشتر از واقعیت دور می شدیم.

برنامه NA به طور ویژه برای افرادی مثل ما طراحی شده است، این برنامه به ما کمک می کند با روش درستی که باید بر اساس آن زندگی می کردیم، دوباره ارتباط برقرار کنیم و ما را از انزوا نجات می دهد.

دیگر درباره وضعیت‌مان به خود دروغ نمی گوییم؛ عجز خود و غیر قابل اداره بودن زندگی مان را می پذیریم، ایمان داریم که زندگی ما می تواند بهتر شود، بهبودی ممکن است و خوشبختی دائماً دور از دسترس ما نیست.

صداقت پیدا می کنیم؛ دیگر خود را پنهان نمی کنیم، « حاضر می شویم و حقیقت را می گوییم »، مهم نیست این حقیقت چه باشد. با این کار، زندگی فردی خود را با زندگی دنیای اطراف مان پیوند می دهیم.

ما معتادان نباید در انزوا زندگی کنیم، اگر قدمهای دوازده گانه را انجام دهیم، این قدمها می توانند ارتباط ما با زندگی و زندگی کردن را برقرار سازند.

***

از جدایی به وصل,فقط برای امروز 4 بهمن,اعتیاد منزوی کننده,انزوای معتادان,کینه توزی معتاد

فقط برای امروز :  جزیی از زندگی اطراف خود هستم، برنامه خود را  انجام می دهم تا ارتباطم را با دنیا تقویت کنم.

Visits: 988

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!