از بیدار شدن دردناک تا بیداری روحانی,فقط برای امروز 15 اسفند,اقرار عجز معتاد,اسرار یک معتاد

از بیدار شدن دردناک تا بیداری روحانی (فقط برای امروز 15 اسفند)

از بیدار شدن دردناک تا بیداری روحانی,فقط برای امروز 15 اسفند,اقرار عجز معتاد,اسرار یک معتاد


وقتی به اقرار عجز خود نیاز پیدا می کنیم، ممکن است ابتدا به دنبال راه هایی برای مقاومت در برابر آن بگردیم، پس از استفاده بیهوده از این راه ها شروع به مشارکت  با دیگران و جستجوی امید می کنیم.

کتاب پایه

***

گاهی اوقات در جلسات خود شنیده ایم که «بیدار شدن دردناک به بیداری روحانی منجر می شود.» در بهبودی چه نوع بیداری دردناک را تجربه می کنیم؟ این بیداری شاید وقتی رخ دهد که بخشی از رفتار ناپسند ما که به نظر ما پنهان شده، ناگهان در انظار همگان آشکار می شود، یا این بیداری ممکن است وقتی تحریک شود که راهنما به اطلاع ما می رساند ما نیز درست مانند هر فرد دیگر اگر می خواهیم پاک بمانیم و بهبودی پیدا کنیم باید قدمها را کار کنیم.

اکثر ما از برملا شدن اسرار خود متنفریم؛ از آشکار شدن اسرار خود در معرض دید همگان خوشمان نمی آید، این تجربه موجب تحقیر شدید می شود. اولین عکس العمل ما به این آشکارسازی معمولاً تکان روحی و خشم است، با این وجود، با شنیدن حقیقت، آن را می پذیریم، آنچه تجربه می کنیم، بیداری دردناک است.

این بیداری ها در اکثر اوقات موجب آشکارسازی موانعی می شود که ما را از رشد روحانی در دوران بهبودی باز می دارد، وقتی این موانع محرز می شود، می توانیم برای زدودن آنها از زندگی خود کارکرد قدم ها را آغاز کنیم، به تدریج می توانیم التیام و آرامشی را تجربه کنیم که مقدمات احیای بیداری روح است.

***

از بیدار شدن دردناک تا بیداری روحانی,فقط برای امروز 15 اسفند,اقرار عجز معتاد,اسرار یک معتاد

فقط برای امروز : بیداری دردناک خود را به عنوان فرصتی برای پیشرفت به سوی بیداری روحانی می پذیرم.

Views: 1049

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!