اتحاد و یکنواختی,فقط برای امروز 1 بهمن,اتحاد در معتادان گمنام,کمک به پاک ماندن,گروه متحد NA

اتحاد و یکنواختی (فقط برای امروز 1 بهمن)


 اتحاد و یکنواختی (فقط برای امروز 1 بهمن)

اتحاد و یکنواختی,فقط برای امروز 1 بهمن,اتحاد در معتادان گمنام,کمک به پاک ماندن,گروه متحد NA

اتحاد در معتادان گمنام یک اجبار است .

کتاب پایه

***

اتحاد، یکنواختی نیست. اتحاد از این حقیقت نشأت می گیرد که ما برای بهبودی و کمک به پاک ماندن دیگران وحدت هدف داریم. حتی اگر این چنین باشد، اغلب درمی یابیم با اینکه برای تحقق هدف یکسانی تلاش می کنیم، ابزار و روش های ما اساساً متفاوتند.

نمی توانیم عقاید خود درباره وحدت را به دیگران تحمیل کنیم یا وحدت را با یکنواختی اشتباه بگیریم. در حقیقت، جذابیت بزرگ برنامه NA عدم وجود یکنواختی است. وحدت از هدف مشترک ما نشأت می گیرد، نه از معیارهایی که چند تن از اعضای خیرخواه بر گروه تحمیل می کنند.

گروه متحدی که از دل های مهربان اعضایش نشأت می گیرد، برای هر یک از معتادان امکان رساندن پیام را به روش منحصر به فرد فراهم می سازد.

در برخوردهای خود با یکدیگر در NA، گاهی به طور شفاهی مخالفت می کنیم. باید به خاطر بسپاریم تا وقتی که توجه خود را بر هدف اصلی گروه متمرکز می کنیم، جزئیات نحوه انجام کارها همیشه مهم نیست.

ممکن است اعضایی را مشاهده کنیم که بر سر مسائل جزیی با هم مخالفت می کنند، ولی وقتی تازه واردی درخواست کمک می کند، با هم همکاری می کنند. وقتی وارد جلسات NA شدیم فردی منتظر ما بود ، اکنون نوبت ماست که منتظر دیگران باشیم، به اتحاد نیاز داریم تا به فرد تازه وارد نشان دهیم این شیوه زندگی مؤثر است.

***

اتحاد و یکنواختی,فقط برای امروز 1 بهمن,اتحاد در معتادان گمنام,کمک به پاک ماندن,گروه متحد NA

فقط برای امروز : سعی می کنم تا نقشی در اتحاد داشته باشم،  می دانم که وحدت با یکنواختی یکسان نیست.

Visits: 874

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!