انگیزه های "خالص",فقط برای امروز 8 اسفند,انگیزه های یک معتاد,NA برنامه ای روحانی,بهترین انگیزه معتاد

انگیزه های “خالص” (فقط برای امروز 8 اسفند)

انجام برنامه ای روحانی را آغاز کرده ایم. هرگز به غول های روحانی تبدیل نخواهیم شد، اما اگر واقعبینانه به خود توجه کنیم، احتمالاً متوجه خواهیم شد که بهتر از احساساتی که داشته ایم، اعمال خود را انجام می داده ایم. ... ادامه مطلب