معتاد خوشنام,الکل ماده مخدر,۳۰ سال تخریب,اختيار مواد مخدر,9 ماه پاکی

 معتاد خوشنام

بعد از این که در سن ۱۷ سالگی برای اولین بار مصرف الکل را تجربه کردم بلافاصله وسوسه و میل به مصرف مواد مخدر در من شکل گرفت. به مرور با مواد مخدر گوناگون آشنا شده و طبیعی است که ارتباطات من هم محدود به افرادی شد که مواد مخدر مصرف می کردند و سرانجام پس از ۳۰ سال تخریب و از دست دادن بهترین موقعیت های شغلی، ورزشی و اجتماعی آشفتگی تمام روح و روان و زندگی ام را تسخیر کرد. ... ادامه مطلب