گروه,فقط برای امروز 3 دی,ابزار قدرتمند گروه,معتادان بهبودی,محیط بهبودی

گروه (فقط برای امروز 3 دی)

محیط بهبودی ، ما را به جلسات جذب می کند. این محیط وقتی ایجاد می شود که اعضای گروه تعهد می دهند با یکدیگر همکاری کنند. از طریق کمک به تشکیل جلسات، دیدار با تازه واردها و صحبت با سایر معتادان پس از جلسه سعی می کنیم محیط بهبودی را بهتر کنیم. این نشانه های عمل به تعهد، جلسات ما را جذاب می سازد و به گروه ها کمک می کند بهبودی خود را در میان بگذارند. ... ادامه مطلب