خستگی معتاد,روزهای پاکی معتاد,فریب یک بار مصرف,گرسنگی اعتیاد,عصبانیت معتاد

خستگی، عصبانیت، گرسنگی، تنهایی

هر وقت خودم را بیش از حد خسته می کردم چه فیزیکی و چه فکری صبوری خودم را از دست داده و مقاوتم کاهش یافته و این خیلی خطرناک است. در این لحظات من سعی کرده ام راههای جدیدی برای استراحت کوتاه مدت بین ساعات کار پیدا کنم ... ادامه مطلب