رابطه با دنیای اطرافمان,شالوده و پایه بهبودی,ابزار اولیه بهبودی,گردونه بهبودی

رابطه با دنیای اطرافمان

زمانی که پذیرش را تمرین می کنیم، خود را از عکس العمل ها و واکنش هایمان دور می کنیم. و این باعث توانایی ما می شود تا به مسائل بهتر از آنچه دید محدود ما اجازه می دهد، نگاه کنیم. دعای آرامش ابزاری است که ما بارها در بهبودی از آن استفاده می کنیم، یعنی: بررسی چیزی که می توانیم تغییر دهیم و چیزی که نمی توانیم تغییر دهیم، می تواند تبدیل به نقطه قوت ما می شود. ... ادامه مطلب