چه کسی واقعاً بهتر میشود؟,فقط برای امروز 8 اردیبهشت,چند اصل بهبودی NA,معتاد قابل تحمل,دیدگاه جدید معتاد

چه کسی واقعاً بهتر میشود؟ (فقط برای امروز 8 اردیبهشت)

به این خاطر که به شرکت در جلسات و کارکرد قدمها ادامه داده بودیم، احساس ما نسبت به این فرد تغییر کرده بود، فردی که ما را آزار داده بود، به فردی "قابل تحمل" تبدیل شده بود، چون مقداری تحمل در ما به وجود آمده بود؛ او "دوست داشتنی" شده بود، چون در ما توانایی دوست داشتن به وجود آمده بود.پس چه کسی واقعاًً بهتر میشود؟ قطعاً ما! وقتی برنامه را انجام می دهیم، از طریق به دست آوردن دیدگاه جدیدی نسبت به خود، دیدگاه کاملاً جدیدی نسبت به اطرافیان خود به دست می آوریم. ... ادامه مطلب