وصال,اعتیاد فعال به مخدر,من معتاد هستم,چطور می شود پاک ماند,از زبان یک معتاد

وصال

از اعضای معتادان گمنام ، سپاس گزارم ، که موقعیتی مثل همین جلسات نیازهای مشترک فراهم کردند تا من بتوانم از احساساتی را که در برنامه بر دوشم سنگینی می کرد کشف کنم ، اصلا تصور نمی کردم که روند بهبودی با خویشتن پذیری آغاز می شود. ... ادامه مطلب