حکایتی آن چنانی به سبک برزیلی !

اگر کسی در اوایل دوران بهبودی به من می گفت روزی خواهم توانست کسب و کاری از خودم را اداره کنم، احتمالا فکر می کردم دارد سر به سرم می گذارد. علاوه بر اینها، NA به من کمک کرد آواز خواندن را از سر بگیرم. از من دعوت شده بود در همایشی صحبت کنم، و وقتی حرفم تمام شد همه از من خواستند آواز بخوانم. من مانده بودم چه کنم، و همه یکسره فریاد می زدندبخوان، بخوان. و در کمال شگفتی، من شروع کردم به خواندن و جدا برایم دل پذیر بود. از NA سپاس گزارم. به کمک قدم ها، نیرویی برتر از خودم، ارتباط با راهنما ، و خدمت، من توانستم قابلیت های خود را ببینم. من، خویشتن را باز یافتم. ... ادامه مطلب