روابط با دیگران,فقط برای امروز 24 تیر,مرکز اعتیاد,پذیرفتن مسئولیت معتاد,ماهیت واقعی اعتیاد

روابط با دیگران (فقط برای امروز 24 تیر)

همه انسان ها با خودمحوری در کشمکش هستند، خودمحوری مزمنی که درست در مرکز اعتیاد ما قرار دارد، این کشمکش را برای افرادی نظیر ما دشوارتر می سازد، بسیاری از ما طوری زندگی کرده ایم که انگار معتقدیم آخرین افراد روی زمین هستیم و نسبت به تأثیری که رفتار ما بر اطرافیان ما گذاشته است، کاملاً بی توجه هستیم. ... ادامه مطلب
جبران خسارت و راهنما,فقط برای امروز2خرداد,احساس گناه معتاد,پذیرفتن مسئولیت معتاد,احساس پشیمانی معتاد

جبران خسارت و راهنما (فقط برای امروز2خرداد)

فقط به دنبال رهایی از احساس پشیمانی نیستیم، بلکه به دنبال رهایی از نواقص خود نیز هستیم. هرگز نمی خواهیم دوباره به عزیزان خود صدمه بزنیم. یک راه برای اطمینان از این امر، انجام مسئولانه قدم نهم، بررسی انگیزه های خود و صحبت با راهنما قبل از جبران خسارت های خاصی است که قصد انجام آنها را داریم. ... ادامه مطلب