تصویر کلی,فقط برای امروز 23 فروردین,پایان تنهایی معتاد,احساس هدفمندی معتاد

تصویر کلی (فقط برای امروز 23 فروردین)

از طریق آگاهی جدید خود دیگر احساس جدایی از بقیه نژاد بشری را نداریم، شاید درک نکنیم چرا دنیا این گونه است یا چرا افراد گاهی اوقات با خشونت با یکدیگر رفتار می کنند، اما قطعاً رنج را درک می کنیم و در دوران بهبودی حداکثر تلاش خود را برای کاهش دادن آن به کار می گیریم، وقتی همکاری فردی ما با دیگران آمیخته می شود، تبدیل به بخشی ضرورری از طرحی بزرگ می شویم، سرانجام متصل می شویم. ... ادامه مطلب